Hedda 4[1]
Åpent og lyst med store vinduer i gavlene.

Dette sier KIMA-arkitekten Kristoffer Moe Bøksle om utformingen av Hedda Hytters nye modell Hedvig. Han har samarbeidet med hytteprodusenten gjennom en årrekke med å tilpasse leverandørens hytteklassiker til ulike kundebehov. Bakgrunnen var med andre ord perfekt da han ga seg i kast med å lage den nye modellen.

Folk skal ha råd til å kjøpe

- Hva har stått sentralt i prosessen?

- Vi har vært opptatt av at Hedvig skal være en hytte folk har råd til å kjøpe. Å videreføre kvaliteter ved hytteklassikeren Hedda, har naturligvis også vært viktig. Likeså at en ny modell passer inn i fabrikkens modulproduksjon. Ikke minst har vi bestrebet oss på å treffe hyttekjøpernes behov. For mange er blant annet hemsen svært viktig.

Hedda 5
Soverom med dør til terrasse.

Best med tretak

Hedda-hyttene framstår ganske lavmælte i terrenget. Hedvig har derimot høyere yttervegger, men også et stort samlende tak, som Hedda. Dette gjør at hytta faller rolig på plass i terrenget, mener arkitekten. Likevel må hver enkelt hytte plasseres med omhu.

- Taket er kanskje den viktigste fasaden på en hytte som skal stå i fjellterreng eller ved kysten. Også for Hedvig har vi hatt fokus på at taket skal virke dempende for volumet, sier Bøksle. Personlig mener han tretak egner seg best. Etter hvert som det patineres glir det inn i omgivelsene. Men torv og andre materialer kan også benyttes. Ja, noen steder vil reguleringen simpelthen diktere at her skal brukes torv. 

Hedda 3
Hvitbeiset panel utvider romfølelsen.

Stort samlende tak

Moderne hytter har ofte knappe takutspring. Her går Hedvig en annen retning.

- Takutspringet er stort. Dette bidrar til at hytta lett underordner seg landskapet – enten den står helt for seg selv eller i et hyttefelt. Og rundt hytteveggene har hyttefolket nær sagt alltid et lunt og hyggelig oppholdssted. Vi vil mene at Hedvig absolutt bærer preg av modernitet, men ingen kommer til å si at den er «typisk 2017». Designet knytter an mot klassiske trekk i norsk arkitektur samtidig som den peker framover.

Hedda 2
Eksteriørelementet er her brukt som sittekarnap i stua.

Hems og fasadeelementer

Grunnmodellen har rene og glatte fasadevegger uten jåleri av noe slag. Slik sett har Hedvig noe til felles med de enkle rektangulære formene vi kjenner blant annet fra eldre laftede bygninger – setre, løer og uthus. Funksjonelle behov ble dekket ved at flere bygg ble satt opp på vollen.

Også en moderne familie kan behøve ekstra plass – kanskje endog et anneks. Er behovet noe mindre kan det antakelig løses elegant gjennom bruk av det arkitekten kaller fasadeelementer. Trenger familien en sykkelbod, et vedskur eller skibod, ja, så er det bare å tilleggsmontere et skap eller et fasadeelement.

Hedda 7
Hemsen representerer et stort potensiale. Kan blant annet kan den innredes med flere soverom.

Store vindusflater

- Disse elementene kan også bidra til å lage unike kvaliteter innendørs, for eksempel badstue og sittekarnapp.  Utendørs vil man oppleve at disse påbyggene former lune koseplasser.

Hedvig kjennetegnes av store vindusflater, spesielt i gavlene.

- Hemsløsningen kan utgjøre forskjellen på om hytta bare blir for kjernefamilien eller om den også kan romme venneflokken i en vinter- eller påskeferie. Hyttene kan bygges i ulike størrelser etter og med ulike planløsninger etter behov, men på hyttesenteret på Hellerud bygges nå en visningshytte. Tatt i betraktning at denne hytta bare er på 70 kvadratmeter, har den gjennom hemsløsningen et verdifullt arealsupplement, sier Kristoffer Moe Bøksle. 

 

- Hemsløsningen kan utgjøre forskjellen på om hytta bare blir for kjernefamilien eller om den også kan romme venneflokken i en vinter- eller påskeferie. Hyttene kan bygges i ulike størrelser etter og med ulike planløsninger etter behov, men på hyttesenteret på Hellerud bygges nå en visningshytte. Tatt i betraktning at denne hytta bare er på 70 kvadratmeter, har den gjennom hemsløsningen et verdifullt arealsupplement, sier Kristoffer Moe Bøksle. 

Bøksle
- Romlige kvaliteter og gunstig pris har vært to viktige aspekter ved utviklingen av Hedvig, sier arkitekt Kristoffer Moe Bøksle.