DN åpner for at staten kan overta Kvitsandvika
i Frosta. Området består blant annet av en
attraktiv badeplass. Foto: Frosta kommune.
Det er Frosta kommune som har søkt DN om tilskudd til kjøp av området som statlig friluftsområde. Gjennom kjøpet blir Staten ved DN stående som eier, mens kommunen får ansvaret for den daglige forvaltningen.

DN har gitt tilsagn om 162 000 kroner til kjøp av området. I tillegg er det gitt tilsagn om 350 000 kroner til tilrettelegging.

Tilretteleggingsmidlene skal brukes til å sikre atkomst, parkering og sanitæranlegg slik at området blir tilgjengelig. Det er spesielt lagt vekt på at Kvitsandvika skal tilrettelegges for rullestolbrukere.

I løpet av høsten 2007 vil DN vurdere om tilsagnet om midler til tilrettelegging skal utvides.

Så langt i 2007 er søknaden om sikring av Kvitsandvika den eneste sikringssøknaden som har kommet inn fra Nord-trønderske kommuner.

Kontaktperson:
Ann Jori Romundstad, tlf.: 73 58 09 54