Eksemplet deres er fra et hyttetak på Strandafjellet, der det er halvannen meter snø på taket, og en slektning av en hytteeier har tatt ansvar og tømt taket for snø.

Ifølge meteorologen, skal det komme mer, og virkelig ille kan det bli hvis det etter hvert slår om til regn. Da kan takene bli veldig tunge.

Måk begge sider

Det blir også advart om at måkingen i seg selv kan føre til skader.

Det er hvis du gjør unna ei side først og den andre etterpå. Da kan det nemlig bli skjevbelastning som kan skade konstruksjonen. Så gjør unna bare litt på den ene sida før du tar litt på den andre ...

Her kan du lese om hvordan du kan stå på bakken og måke taket.

Hvor er det mye snø?

Det er ganske sikkert store forskjeller både lokalt og regionalt. Følg derfor med der du har hytta di.