Etter et møte mellom vellagene og grunneierne, fornemmer hytteeierne at stemningen nå er en annen.

Ydmyke grunneiere

– Vi opplevde at grunneierne var forholdsvis ydmyke. Det virker som at grunneierne vil gå videre med årskort for hytteeiere, sier leder Victor Hansen i Ljøsheim og Omegn vel til HA. Han får støtte fra Jan Ove Holmen, leder i Sjusjøen vel, som forventer at hytteeierne får andre satser enn dagsturister.

– Vi får nå håpe at grunneierne lytter til de innspill velforeningene kom med, sier Holmen til HA.

Intet sagt om satser

Hvilke satser Pihl AS, Nes allmenning og Furnes allmenning kan tenke seg, ble ble ikke nevnt i møtet.

Overfor HA vil ikke Pihl-styrer Per Fineid mene noe som helst om årskort eller rabatterte satser for hytteeierne i området.

I dag er prisen 110 kroner for å kjøre i Ringsakfjellet.