Disse terrassene bygges det fortsatt mange av, og noe om er veldig bra med tanke på miljøet, er at bordene nå impregneres bare med kobber, ikke allverdens andre giftige stoffer, som gjorde terrassen til spesialavfall når den gikk ut på dato.

Mange alternativer

Royalimpregnering, varmebehandling, kompositt av oppmalt plast og tre, kebonisering og helt ubehandlet treverk som naturen selv har impregnert, er noen av alternativene. Mange av dem til svært så stive priser, i alle fall hvis vi skal sammenligne med standardutgaven til en meterpris på en drøy tikroning.

Riktig konklusjon?

Artikkelforfatteren legger akkurat nå en terrasse av Kebony Radiata (se bildet), etter lange overveielser, der løftet om vedlikeholdsfrihet veide tyngst. Men om det har vært et klokt valg, gjenstår å se. Det som imidlertid synes å være bra, er at det er lett å sette opp med spesialbrakettene som må kjøpes i tillegg. 

Imidlertid oppleves det som negativt at produsenten ikke har skåret bordendene vinkelrette. Rart for at såpass dyrt produkt.

Brunt blir grått

Når bordene blir lagt, er de brune, men etter noen tid utsatt for sol og regn, vil denne terrassen bli grå.

Sjekk hva som står utstilt

Det er mye å ta stilling til før du velger terrassebord, men det er hjelp å få i de fleste byggevarehusene, hvor det står utstilt prøver for hvordan terrassene blir seende ut etter noen år.

Og skulle du være i tvil og du har tid til å vente til neste år, skaff deg noen vareprøver og la dem få en vinter på seg.