I en artikkel i Fædrelandsvennen forteller professor Anne Marie Støkken ved universitetet i Agder om da hun om hun skulle feire nyttårsaften for første gang på familiens nybygde hytte i et hyttefelt. 

Vår vaner i dyrenes domene

”Jeg hadde gledet meg til en feiring litt fjernt fra byens kjas og mas og til å skulle få oppleve – hvis det var klarvær da - måneskinn og stjernehimmel framfor voldsomme fyrverkeri. Stor var derfor både overraskelsen og skuffelsen da jeg opplevde at det langt fra var stjernehimmelen som dominerte nyttårsnatten, men kaskader av fyrverkeri - også der langt ute i naturen. Det ble på en måte en tydeliggjøring av hvordan vi hytteeiere tar med oss våre vaner inn i det som primært er dyrenes domene, ikke vårt”, skriver professoren.

Vi tar oss til rette uten refleksjon

I ettertid opplever hun dette som ett av mange eksempler på hvordan vi mennesker oppfatter oss selv som overordnet andre arter. Vi tar oss til rette i forskjellige sammenhenger uten å reflektere over hvilke implikasjoner våre handlinger har for andre levende vesener.

”Dette kan forstås som en slags kollektiv mangel på både kunnskap om og refleksjon over vårt samspill med andre arter. Og det er egentlig forunderlig sier sosiologen Kay Peggs (2012), for dyr finnes jo overalt i samfunnet.”

Ingen fundamental forskjell

Sentrale sosiologiske perspektiver bygger på en forståelse av at det spesielle med mennesker nettopp er at vi er fundamentalt forskjellig fra dyr i måten vi forstår og fortolker verden og andre mennesker rundt oss.

”Men vi vet etter hvert at forskjellen ikke er så fundamental likevel, og at dyr kan ha mange av de samme følelsene som oss mennesker. Når kunnskap om forskjeller og likheter mellom oss og andre dyr øker, utfordres både etablerte kunnskapsgrunnlag og vår etiske forståelse”, skriver professoren.

Regler for nyttårsfyrverkeri på hytta?

Hun framholder at mer kunnskap om forholdet mellom dyr og mennesker generelt vil kunne bidra til større bevissthet om vår adferds implikasjoner for andre dyrearter. Dette mener hun blant annet vil kunne legge premisser for forslag om nye regler for hvor og hvordan nyttårsfyrverkeri bør avvikles – ”og med det forhåpentligvis en fredeligere nyttårsnatt både for våre husdyr og andre dyr”, skriver Anne Marie Støkken.