Foto: ©istockphoto.com

En hallingdøl opplevde forrige uke det forholdsvis sjeldne, at en mus forvillet seg inn i hans borede grunnvannsbrønn. Både han selv og samboeren ble syke, uten å ane hva de var smittet av og uten at legen umiddelbart kunne stille noen presis diagnose. Det viste seg setter hvert at de var smittet av et musekadaver i borevannet.

Det er på denne tida av året, i høst- og vintermånedene, man er mest utsatt for smitten. I følge Folkehelseinstituttet er Hedmark og Oppland de fylker som erfarer flest tilfeller av smitte.

Musepest rammer hovedsakelig personer som ferdes mye i skog og mark. Men når vi gjør rent i hyttene våre, er det også lett å bli eksponert for viruset, som kommer fra gnageravføring. Reservoar for viruset er gnagere, i Sør-Norge klatremus, i Nord-Norge sannsynligvis rødmus.

 Smittemåte
Folkehelseinstituttet holder det for sannsynlig at smitten blir overført til mennesker, ved inhalasjon, det vil si at virus kommer inn luftveien fra inntørkete ekskrementer fra gnagere. Smitteoverføring skjer også gjennom forurenset drikkevann fra brønn eller bekk, men ikke fra person til person.

Symptomer
Sykdommen gir seg uttrykk i akutt feber, influensaliknende symptomer, rygg- og/eller magesmerter, oppkast, diaré og hodepine. Etter en periode på 3-5 dager med lite symptomer kan symptomer på akutt nyreaffeksjon opptre. Sykdommen kan en sjelden gang gi nevrologiske komplikasjoner og kramper. Den kan også føre til lungeaffeksjon og lett hepatitt. Det er svært sjelden at musepest (nephropathia epidemica) fører til dødsfall i Norge.

Men aldri så galt er det godt for noe: Har man først gjennomgått en slik infeksjon, er ”belønningen” gjerne livslang immunitet. Vanligvis gis ingen spesifikk behandling, men i alvorlige tilfeller kan dialyse være aktuelt.

 

Vær varsom ved rengjøring av hytter som har hatt gnagere på besøk. Foto: ©istockphoto.com/ YinYang

Forebyggende tiltak
Dette er Folkehelseinstututtets forslag til forebyggende tiltak

  • Ved rengjøring av hytter hvor det er eller har vært gnagere, bør våt klut anvendes. Kosting og støvsuging kan føre til at partikler fra inntørkede gnagerekskrementer virvles opp.
  • For ekstra beskyttelse kan munnbind og gummihansker anvendes ved rengjøring. Dette kan også vurderes ved arbeid med vedstabling o.l. hvor støv fra gnagerekskrementer kan virvles opp.
  • For å unngå gnagere bør huller i hytter og hus i størst mulig utstrekning tettes, og matvarer bør oppbevares i tette bokser.

Kilde: www.fhi.no