Tekst og foto: Elisabeth Hvitsten post@hytteavisen.no

– Jeg er opptatt av øyas ve og vel, og kirken er et viktig holdepunkt for mange mennesker, sier hytteeier Jørn Andersen, mannen som tok initiativet til å få gjort noe med kirkebygget, som lenge har virket ganske slitent.

Samlet inn 100.000
Både fastboende og hyttegjester har rynket på nesen ved synet av Veierland kirkes grå og forfalne fasade. Arnesen fra Drammen tok bladet fra munnen og startet med kollekt.
– Kirken var ikke spesielt vakker. Av respekt for brukere og forbipasserende fortjente den en oppussing, sier hytteeieren.
Arnesen stilte seg i spissen for innsamlingen og samlet inn 100.000 kroner til oppussingspotten.
 
– Det var mange som hadde sett behovet og var villige til å gi penger. Blant annet bidro Veierland Hytteeierforening med 10.000 kroner, forteller han.
 
Formannskapet på Nøtterøy bevilget ytterligere 25.000 kroner etter prosjektets oppstart.
– De fikk vel kanskje litt dårlig smak i munnen, sier Arnesen og henviser til den store pengepotten gitt av frivillige.
 
Fra egen lommebok
I midten av august startet et lokalt håndverksfirma med forskjønnelsesarbeidet, som primært skulle bestå av malingsstrøk.
– Jobben ble ikke kun kosmetisk. Blant annet ble det utført snekkerarbeid til 30.000 kroner på grunn av et råttent hjørne, sier drammenseren.
 
I og med at arbeidet krevde mer kontanter enn først antatt, står Arnesens private lommebok for mellomfinansiering. Donasjoner fra privatpersoner bidrar med plusstegn i bokføringen. Hytteeieren er strålende fornøyd med resultatet.
 
– Nå er kirken veldig hvit og fin. Den står der som en svane på land, smiler han.