Sett som gjerne inneholder åtte bocciakuler fås kjøpt for en rimelig penge nå på sommeren, for eksempel på bensinstasjonene. Siden disse settene som regel har kuler i fire forskjellige farger, blir det bare to kuler pr person eller lag. Det kan være litt lite, så vi anbefaler å kjøpe to sett.

boccia
Med tre farver til, blir det enda gøyere.

Gøy med mange kuler

Fire spillere med fire kuler hver er én mulig konstellasjon. Da kan det bli riktig moro. Og nå kan artikkelforfatteren få det enda mer gøy, siden han nettopp har fått tak i to pakker med tre ulike fiolettfarver i Frankrike, så nå kan opptil sju spillere konkurrere mot hverandre individuelt.

Men da gjelder det å unngå å pakke ned kulene i håndbagasjen, for da går de vel ikke gjennom sikkerhetskontrollen.

Den dårligste skal kaste

Med i settene følger det også ei lita målkule. På bildene våre er det i stedet brukt ei brun trekule.

En av spillerne kaster målkula først, før vedkommende kaster si egen førstekule. De andre spillerne kaster den første kula si etter den rekkefølgen dere blir enige om.

Etter at alle har kasta ei kule, foregår resten av kastingen etter følgende enkle regler:

Den som til enhver tid ligger lengst unna målkula med den beste kula si, skal kaste, om vedkommende så blir helt lens for kuler.

Lurt å ha igjen kuler til slutt

Den dårligste skal altså kaste, forutsatt at vedkommende har kuler igjen.

Og hvis bestemann fortsatt har kuler igjen, når alle de andre er tomme, kan han eller hun fortsatt kaste og forbedre sin egen situasjon.

boccia 2
Den gule kula er nærmest. Ett poeng til gult.

Plasseringen til slutt avgjør

Dette er imidlertid risikofylt. Det er mange muligheter for å feile.

Kanskje bestekula blir slått vekk.

Kanskje målkula flyttes.

Eller kanskje ei av kulene til en motstander blir dyttet i beste posisjon.

Når alle kulene er kastet, måles og telles det. Målingen må i tvilstilfeller gjøres med tommestokk eller en pinne.

Hvis én spiller eller ett lag har ei kule nærmere målkula enn noen av de andre, blir det ett poeng.

Hvis vedkommende har to kuler nærmest, blir det to poeng. Det kan også bli tre eller fire poeng.

Flere omganger

Spillet går over flere runder, for eksempel til én av spillerne har fått ti poeng.

Spørsmålet blir så hvem som skal begynne den neste omgangen.

Det kan for eksempel være bestemann fra den forrige omgangen, eller kanskje den dårligste. Det bestemmer dere på forhånd.

Dere trenger forresten ikke starte samme sted hver gang. Ta for eksempel med dere en pinne som dere lar være startstrek og ta den med dere dit vinnerkula lå. Dermed kan hele hyttehagen bli bocciabane.

Andre spill

Les om en kanskje ukjent variant av pilspill og om et gammelt vikingspill.