Bomsystem uten bom

Nå handler det utelukkende om ulike varianter av automatiske bommer. I disse dager er neste generasjon bompengesystemer på vei. Norgesbom, et automatisk bomsystem som er utviklet av selskapet Youpark, skal snart i gang med monteringen av sin ”bomfrie” bomløsning i tre hytteområder – to i Lillehammer-regionen og ett i midt-Norge.

- Systemet er basert på kamera med skiltgjenkjenning og identifisering av kjøretøyet, men arbeider uten noen fysisk sperring. Bomavgiften kan betales på flere måter – ved å bruke vipps, ved at bankkortet er lagret for senere betaling, ved faktura i etterkant eller ved abonnement, forteller salgssjef Mads Pedersen i Norgesbom. 

Registrering og administrasjon i ett

Systemet er velkjent fra blant annet parkeringsplasser, hvor Youpark AS er en stor aktør. Det er dette selskapet som står bak Norgesbom, som nå satser blant annet mot veilag og hyttevel som gjerne vil ha en enkel og effektiv løsning på innkreving av veipenger.

- Gjennom vårt system kan veieierne – om de ønsker – fase ut all administrasjon av bompengeinnkrevingen. For mange av veibrukerne vil det for eksempel være aktuelt å kjøpe abonnement. Dette kan de skaffe seg gjennom vår nettside. Men vil de heller ha administrasjonen på egne hender, ja, så kan de naturligvis også det. Vi tror løsningen vil være interessant for mange hyttegrender rundt i landet, sier Pedersen.

Ingen bevegelige fysiske deler

- Hva er fordelen i forhold til en fysisk bom?

- Vårt system har ingen bevegelige fysiske komponenter. Det gir driftssikkerhet og ingen driftskostnader knyttet til reparasjoner og vedlikehold av materiellet. Vi gir også fem års garanti på leveransen. Skulle et problem oppstå, for eksempel gjennom hærverk, har vi samarbeid med IT-giganten Atea, som har avdelinger over hele landet.

Nordbom-løsningen sørger for at det blir flyt i trafikken og kommer særlig til sin rett der det er fare for kø, som på mange bomveier ved påsketider, mener Pedersen. Selskapet har forøvrig som det eneste i Norge fått myndighetenes tillatelse til utvidet lagringstid for registreringsnummer hvor bilisten ikke har gjort opp for seg.