Forslaget er i første rekke ment for hytter som har tak på over 100 kvadratmeter. Ketil Kjenseth (V), som er leder for Stortingets energi- og miljøkomite mener kommunene må ta et større ansvar og stille krav til hyttebyggerne.

IMG_8871
Halvor Fossum Lauritzsen satset på solcellebasert energiverk for flere år siden. Selv med rimfrost på solcellepanelene produserer anlegget mer strøm enn det hytta forbruker.

Nettoleverandører av strøm

– Det er mange kommuner som er interesserte i å bygge ut større hytteområde og legge til rette for hytteutbygging, sier Kjenseth til Nationen. Hyttene blir større og større, og infrastrukturen blir stadig mer omfattende; vann og avløp, elektrisitet og asfalt rundt hyttene.

Da mener venstrepolitikeren at det er på tide at kommunene viser veg og krever at hytteeierne tar sin del av ansvaret ved blant annet å produsere egen strøm.

Rundt 75 prosent av de langt over 450.000 hyttene her til lands er knyttet til strømnettet. 

Mange hytteeiere og boliggeiere har satset på solenergianlegg, som i perioder leverer overskuddsstrøm tilbake til energiselskapets strømnett. Stadig flere kommer til, stimulert blant annet av støtte til energitiltak som gis gjennom statlige Enova.