Illustrasjonsfoto

Utgangspunktet er brevet Helsedepartementet har fått fra sakførerfirmaet Andersen & Bache- Wiig. En «større gruppe» føler seg rammet av brudd på EØS-avtale og smittevernlov.

«Disse «bedrestilte» får ikke overnatte på sine «hytter» i røde områder i Sverige uten å havne i karantene etterpå. Denne ekstra kravstore gruppen ble i vår innrømmet unntak fra smittefare og karanteneregler for å utføre strengt nødvendig vedlikehold på sine eiendommer i Sverige. De burde være ekstra takknemlige, men nå truer de altså heller med søksmål og erstatningskrav til takk om de ikke også får overnatte på sine svenske landsteder. De viser at de ikke har forstått det minste verken om koronasmitte eller dugnadsånd. Sverige og vår «åpne» svenskegrense har vært og er sannsynligvis vårt største hull i kampen mot korona» framholder BA.

Avisa legger til at vi nakker om «slike folk bryr seg det minste om karantene ved retur etter overnatting på rødt område. Det beste svaret fra departementet ville være å gjeninnføre registrering av alle som kommer inn over svenskegrensen, og sørge for streng kontroll av at de overholder karantenereglene. For vi snakker her om folk som sjelden ser lengre enn til egen nesetipp. De er helt harry.»

BA viser til at flere grupper har vært rammet av og har tapt mye på strenge norske koronaregler. Det har gått på jobb og inntekt løs. 

«Så er det altså noen landstedeiere som klager mest. Det begynte allerede i vinter da det – med god grunn – ble lagt ned forbud om å bruke hytter utenfor egen hjemkommune. Midt i verste korona-angrepet forlangte hyt- teiere fra for eksempel Oslo vest og Bærum å få ettergitt kommu-

nale avgifter og skatter fra sine hyttekommuner. Dette er folk som har råd til å betale advokater dyrt for å smøre tykt på, slik sakfører Smorr gjør i brevet til departementet.

«Det er både skamløst og provoserende midt i kampen mot korona», konkluderer BA.