La oss først se på hytteeierens egen vurdering av eiendommen med et areal på tre mål og med strandlinje:

Han viser til at naboeiendommen i 2013 ble kjøpt av kommunen for 6.150.000 og påpeker at hans egen eiendom er vesentlig større og bebyggelsen i vesentlig bedre stand. Så ut fra en totalvurdering vil han tilby eiendommen  for 7.000.000, til tross for at han mener at det er et for lavt beløp sammenlignet med hva naboen fikk. Men hvis tilbudet kan føre til en relativ rask salgsprosess, er han likevel villig til å akseptere summen.

Flere andre er blitt tilbudt erstatningseiendom, ja én selger fikk tilogmed to erstatningseiendommer med en samlet verdi på fire millioner kroner i fjor. 

Erstatningseiendom er imidlertid ikke aktuelt i dette tilfellet, ikke bare fordi kommunen ikke har flere igjen, men fordi vedkommende allerede i 2012 kjøpte hus en drøy kilometer unna.

Dette huset kom på drøyt seks og en halv million, og det er seinere gjort nødvendige påkostninger for rundt fire hundre tusen.

 

skallevoldstranda
Dette bildet fra Skallevoldstranda er tatt flere år før oppkjøpene startet. Alle hyttene som kommunen har kjøpt, med støtte fra Staten, lå godt på innsida av selve stranda.

Sprik på én million mellom tilbud og krav

I saksframstillingen fra kommuneadministrasjonen kan vi lese at bare kjøpesummen for dette huset etter dagens verdi, I følge Statistisk Sentralbyrå, ligger på 6.943590, og at hytteeierens krav ikke er urimelig hvis dette skulle vært utgangspunktet. Imidlertid blir konklusjonen at det likevel ikke kan være riktig å legge seg på samme nivå som det selgeren betalte for «erstatningseiendommen», fordi kommunen ikke var involvert eller ble rådspurt om dette som prinsipp. 

Konklusjonen blir derfor at seks millioner vil være en riktig pris.

Takstene spriker med fire millioner

Kommunen har innhentet fem verdivurderinger fra fire eiendomsmeglere og én takstmann, og vurderingene spriker fra tre millioner til sju millioner kroner, og med et snitt på i overkant av fem millioner.

Ifølge sakspapirene lå DNB lavest av meglerne med mellom tre og tre og en halv million og Privatmegleren høyest med seks og en halv million, mens takstmannen er enig med eieren og mener at eiendommen kan omsettes for sju millioner.

Kommunen påpeker at snittet av de innhentede verdivurderingene av ukjent grunn var lavere enn for naboeiendommen. 

Skallevoldveien 3
Nabohytta ble kjøpt for 6.150.000 kroner.

Kjempesprik i oppgjørene

Det kan synes som verdifastsettelsen av de to naboeiendommene har vært veldig tilfeldig. I så tilfelle er dette ikke noe nytt. Vi har tidligere påpekt at eiendommene som ble solgt først, antageligvis er blitt priset altfor lavt sammenlignet med de siste.

Lotto?

I saksutredningen merker vi oss også en påpekning av at ett av meglerfirmaene som vurderte naboeiendommen i ettertid skal ha bemerket at de hadde la seg på et altfor høyt prisnivå på denne.