Enda flere svenske kommuner diskuterer nå hvordan de skal håndtere situasjonen. Påske er  en populær utfartstid til sommerhyttene langs Sveriges vestkyst. Fra Stockholm er tilstrømningen normalt den største, hvilket skaper uro i flere av de små kystkommunene. De mange nordmennene med hytte i Sverige, må belage seg på hjemmepåske de også. Grensen mot Sverige er stengt.

Redde eldre på Koster

I Strømstad stiger smitten for hver dag nå, forteller legene. På Kosterøyene er befolkningen for en stor del eldre, og der øker uroen for hva storbygjestene kan bringe med seg dagene fremover.
 
- Vi har først og fremst stockholmsfolk som kommer hit. Der er utbredelsen som størst og vi kjenner at vi ikke vil ha inn den smitten til Orust, som nå er ganske smittefri, sier kommunalråd Catharina Bråkenhielm til P4 Vest. Bemanningen er nå nede på et minimum i kommunen, legger hun til.

Vil leve litt til

Mats Abrahamsson som er kommunstyrelsens leder i Sotenäs sier til Gøteborgsposten at de nå må fokusere på egne innbyggere og personal.
 
At frykten for viruset griper dypt, er åpenbart også i Sverige. Gunnel Läckberg (80) som bor i Fjällbacka ber folk om å holde seg der de hører hjemme: - Jag vill gärna leva lite till, sier han i følge GT.

Akutthjelp, så dra hjem

Appellen fra hyttekommunene er den samme som vi så her til lands i utbruddets tidlige fase: «Bli hjemme». Svenske kommuner har nemlig de samme forpliktelser overfor deltidsinnbyggere som her i Norge. 
 
Når Bohusläningen spør  hvordan man vil håndtere situasjonen om folk med hjemmetjenestebehov likevel drar til sommerhuset sitt, lyder svaret at det sannsynlige scenario er at kommunene gir akutt hjelp, men deretter vil man be folk om å dra hjem.