Tekst: Newswire, Foto: Tom Brodin

Norsk Eiendomsinformasjon har nå gjort Gammel grunnbok tilgjengelig for alle gjennom nettjenesten Infoland. Boken gir en oversikt over hva som har vært tinglyst helt tilbake til 1800-tallet.

– Da Gammel grunnbok ble digitalisert for litt over 20 år siden, ble ikke alle opplysninger overført til den nye, elektroniske grunnboken. Derfor kan det ha stor verdi å få tilgang til originalen, som vi har kopier av, sier salgs- og markedsdirektør Sindre Landmark i Norsk Eiendomsinformasjon.

Den gamle grunnboken inneholder blant annet informasjon om gamle avtaler som fremdeles kan være gyldige, men som mange boligeiere ikke er klar over.

Kan skape konflikter

– Sirlig nedtegnet for hånd er Gammel grunnbok en skattkiste av historisk informasjon. Her finnes også avtaler som fører til mange tvister som ender i Jordskifteretten, sier Landmark.

Eksempler er veirett og beiterett. Selv om det fradeles tomter fra en hovedeiendom, kan slike rettigheter følge alle de fraskilte eiendommene videre, uten at nye eiere er klar over det.

Hvis en generell rettighet følger en eiendom, og ikke en person, vil den være gyldig inntil noe annet blir avtalt.

– Har man tinglyst rett til for eksempel vei, parkering eller båtfeste, kan retten gjenopplives selv om den ikke er benyttet på mange år. Slike konflikter ser vi mange eksempler på, både når det gjelder boligeiendommer og fritidseiendommer.

Mye gjelder, annet er opplagt foreldet

Overføringen fra Gammel grunnbok til ny, ble gjort av saksbehandlere tilknyttet fire nasjonale konverteringssentre. De gjorde en skjønnsmessig vurdering av hva som skulle med i den nye grunnboka. Det resulterte i at det på landsbasis kan være forskjell på hva som er tatt med.

– Derfor er det nyttig å sjekke disse gamle registrene, kanskje særlig dersom man vil kjøpe en eldre eiendom, enten det er bolig eller hytte. I Gammel grunnbok kan man for eksempel oppdage at det finnes en glemt rettighet til vei eller båtplass.

Noen av rettighetene er likevel åpenbart foreldet fordi samfunnet har endret seg.

– Vi har flere gode eksempler på det, blant annet en beiterett på Carl Berners Plass i Oslo. Det må sies å være en foreldet rettighet i dag, sier Sindre Landmark i Norsk Eiendomsinformasjon.

Kontaktpersoner i Norsk Eiendomsinformasjon:

Salgs- og markedsdirektør Sindre Landmark, telefon: 974 11 479
Informasjonskonsulent Elisabeth Einang Prestegard, telefon: 909 52 560