– Fritidsboliger som brukes lite er et stadig større miljøproblem, sier Johanne Rosness i utleieplattformen Landfolk gjennom en pressemelding.

Den landsdekkende undersøkelsen, som er gjennomført av InFact på vegne av utleieplattformen Landfolk.com, gir en oversikt over hvordan nordmenn bruker og forvalter hyttene sine i dag.

Mest oppsiktsvekkende er svarene norske hytteeiere gir på hvor mye de faktisk benytter sine hytter, forteller Launch Manager for Landfolk i Norge, Johanne Amalie Rosness.

– Totalt er det over 445 500 hytter og fritidsboliger i Norge, som er et stort antall sett i forhold til folketallet. Nordmenn elsker hyttelivet, men til tross for dette viser undersøkelsen at mange hytteeiere bruker hyttene sine svært lite. Med svarene i undersøkelsen som underlag kan vi anslå at over 130 millioner årlige hyttedøgn ikke benyttes, sier Rosness.

1 av 10 bruker hytta mindre enn én uke

I undersøkelsen fra InFact svarer 67,7 prosent av personer i husstander som eier hytter at de bruker hytta mindre enn åtte uker i året. 34,8 prosent – eller mer enn hver tredje hytteeier – oppgir at de bruker hytta mindre enn fire uker i året. Så mange som åtte prosent bruker hytta mindre enn én uke i året. 

7 av 10 hytteeiere oppgir dermed at hytta står tom mer enn 300 dager i året.

– Selvsagt vil mange hytter stå ubenyttet i perioder, gjerne om de benyttes som rene sommer- eller vinterhytter. Men når vi ser på totalen er det oppsiktsvekkende at så mange hytter står ubesøkt over tid, og at de brukes så lite. Dagens situasjon er svært lite bærekraftig, sier Rosness.

– Dette skjer samtidig som det planlegges og bygges ut stadig nye hyttefelt, noe som gir oss enda mer ubenyttet bygningsmasse. Det er på tide å tenke nytt rundt bygging, bruk og utleie av private norske hytter, sier Rosness.

Får dårlig samvittighet av for lite hyttebruk

I undersøkelsen spør InFact hytteeierne om de benytter hytta så mye som de selv skulle ønske. Også her er svaret tydelig, forteller Launch Manager i Landfolk.

– 48,2 prosent, altså halvparten av hytteeierne, svarer at de ikke benytter hytta nok. Dette er en ganske tydelig indikasjon på at nordmenn har dårlig samvittighet – en slags «hytteskam». Mange har investert mye i sin fritidsbolig, og føler nok at den av ulike grunner ikke prioriteres høyt nok, sier Johanne Rosness.

Svært få leier ut

Undersøkelsen fra InFact viser også at hele 79,8 prosent, eller åtte av ti hytteeiere, aldri har leid ut sin hytte. Adm. dir. i Landfolk, Christian Lausten, mener dette er en høy andel, men noe vi trolig kommer til å se en endring på i tiden som kommer.

– I dag finnes det knapt noen kultur for utleie av private hytter i Norge, men dette er i ferd med å endre seg. Ikke bare er nordmenn mer komfortable med delingsøkonomien enn tidligere, men også de økonomisk vanskelige tidene gjør at stadig flere er åpne for å leie ut.

– I forbindelse med lanseringen av Landfolk.com i Norge har vi undersøkelser som viser at svært mange dansker og tysker gjerne vil feriere i flotte norske hytter. Derfor har vi stor tro på at det norske utleiemarkedet for hytter kan vokse betydelig, avslutter adm. dir. i Landfolk, Christian Lausten.

Øvrig info /svar fra undersøkelsen

  • Det er i dag registrert 445 500+ hytter i Norge. Antallet hytter har vokst med 8,6 prosent de siste 10 årene (kilde: SSB)
  • I snitt oppgir 34,5 prosent av nordmenn at de eier eller er del av en husstand som eier hytte
  • Ifølge undersøkelsen har Oslo flest innbyggere med hytter (43 prosent av respondentene har hytte i husstanden). Færrest hytteeiere finner vi på Sørlandet (31,7 prosent).
  • Aldersgruppen 45-64 år oppgir at de benytter hytta mest (26,8 prosent bruker hytta mer enn åtte uker i året)
  • Personer i aldersgruppen 65+ bruker hytta minst (12,6 prosent bruker hytta inntil én uke i året)
  • Innbyggere i Oslo oppgir at de benytter hytta mer enn andre nordmenn (48,6 prosent bruker hytta mer enn sju uker i året)
  • Nordlendinger oppgir at de benytter hytta minst (42 prosent bruker hytta mindre enn fire uker i året).
  • I aldersgruppen 30-44 år oppgir flest respondenter at de ikke bruker hytta så mye som de skulle ønske (62 prosent)
  • I Nord-Norge er det flest som oppgir at de ikke bruker hytta så mye som de skulle ønske (62,7 prosent)
  • 79,8 prosent av norske hytteeiere har aldri leid ut sin hytte