- Noen kommuner har fått orden på behandlingen av søknader om solceller på taket, noen er skeptiske og noen vil ikke ta inn over seg at de nå må forholde seg aktivt til en voksende bølge av søknader om å få bygge solcelleanlegg på hyttetaket, forteller Steinar Tveito.

Skjermbilde 2022-09-20 kl
Solcelleanlegg integrert i torvtak på Hafjell. Foto: Miljøtak

Balansert tilpasning, eller heldekking?

Firmaet har spesialisert seg på levering og montering av solcellepanel som integreres i torv, eller tretak slik at takets visuelle uttrykk beholdes - til forskjell fra solcellepaneler som dekker hele takflaten.

- Kommunenes reguleringsplaner er for det meste vedtatt før takmonterte solcellepaneler var et tema. Ved å foreskrive torv på taket, eller mørkt trevirke, var man opptatt av å dempe synsinntrykket av byggene i terrenget. Men når ønsket og behovet for solcellepaneler på taket blir stadig mer presserende, trenger kommunene å handle raskt, mener eksperten.

Spørsmålet er i hvilket omfang kommunene vil tillate solcellepaneler på et hyttetak: 100 prosent tildekking av hele taket for strømproduksjon eller en balansert tilpasning der solcellepanelene integreres i torv- eller tretaket.

Skjermbilde 2022-09-21 kl
Steinar Tveito har etter hvert montert en rekke solcelleanlegg som er integrert i torv- eller tretak. Foto: Privat

Fylle tak og hage med paneler?

Tveito erfarer at mange hytteeiere som nå vil starte egenproduksjon av strøm på hytta, ikke bare planlegger å dekke eller supplere eget strømforbruk. Mange går mer aggressivt til verks og vil bygge for nettoleveranser til strømnettet.

- For noen er det aktuelt også å sette opp frittstående stativer med solcellepaneler, sier Tveito og spør hvordan kommunene prinsipielt har tenkt å stille seg til alle disse ulike løsningene. Han har allerede sett hvordan boligeiere har fylt både tak og hager med paneler.

For hyttebyggere og godkjenningsmyndigheten er også konstruksjon og dimensjonering et påtrengende tema. Med tanke på snømengdene som kan legge seg på hyttetakene gjennom en vinter, vil skjevbelastning representere en fare; er halvparten av taket paneler som lett slipper snøen og den andre torv hvor den blir liggende, blir hele konstruksjonen utsatt for en ekstrem belastning.

Leverandørene er på hugget

Hytteleverandørene er imidlertid obs på tematikken.

- Mange av  de store hytteleverandørene har tatt kontakt og ønsker råd og innspill til hvordan de skal innrette modellene sine for å integrere solcellepaneler i taket. Det er svært positivt, sier Tveito.

I bygningsetatene rundt om i kommunene strømmer forespørslene (søknadene om dispensasjon) inn. Av få kommuner som er forberedt på «bølgen» er Hallingdals kommuner.

- Dette er kommuner som godkjenner solcellepaneler på fritidsboliger. Panelene skal altså være en integrert del av et overveiende heldekkende tak av torv eller trevirke. Dermed kan man sørge for at hyttefeltene fortsatt framstår helhetlig og visuelt harmonisk i terrenget, sier Tveito som har mer enn 20 års erfaring med å legge torvtakmembran og torvtak.

I svært mange andre kommuner vet ikke hytteeieren hvor kommunen står i det grønne skiftet og aner lite om hva som skjer med dispensasjonssøknaden han sender. Når kommunen ikke har flagget noen retningslinjer for montering av solcellepaneler på taket, er sannsynligheten for et ja eller nei like stor. Men får han nei, er gebyret på 5-6000 kroner bortkastede penger.

Skjermbilde 2022-09-20 kl
Dette er løsningen som Hedda Hytter og Miljøtak i fellesskap har utarbeidet for en Hedvig-hytte. Foto: Miljøtak