I arbeidet med å få til dette på en best mulig måte, ønsker kommuneledelsen å møte styrene i hytteforeningene for å drøfte veien videre.

Lørdagsmøte

Fordi mesteparten av hytteforeningenes styreledere og styremedlemmer til daglig holder til utenfor Gausdal, blir møtet holdt på en lørdag slik at flest mulig skal kunne ha mulighet til å delta. Datoen er satt til 6. oktober.

Må tenke på dette på forhånd:

  • Hva slags type saker dere ønsker at et Råd for fritidsboligeiere skal kunne drøfte/behandle?
  • Hvordan dere ønsker at et Råd for fritidsboligeiere skal organiseres?
  • Hvor hyppig det er ønskelig at man treffes?

For dem det gjelder, er det mer informasjon på kommunens hjemmesider, gausdal.kommune.no.

Noe å tenke på for flere kommuner

I ei tid da det kan synes å være store interessekonflikter mellom hytteeiere og kommunepolitikere, vil vi tro Gausdals initiativ til dialog godt kan kopieres av andre kommuner.