Av Morten Broks

«Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken» heter det i svaret Norske Hytteprodusenters Forening (NOHF) har mottatt fra Konkurransetilsynet. Svaret både skuffer og provoserer bransjen.

Kunden er taperne

- Det er kundene som sitter igjen med regningen og de er den store taperen i denne saken. Kundene får økte priser på nye hytter og mange relaterte produkter. Vi hadde forventet at Konkurransetilsynet i det minste prioriterte å se nærmere på den ekstreme prisøkningen, som en samlet trevarebransje har bidratt til. En samstemt bransje mener tilsynet nå ikke gjør jobben sin, sier Olaf Olstad, generalsekretær i Norske Hytteprodusenters Forening.

Bekymret for arbeidsplasser

Olstad forteller at hyttebransjen har fått bred støtte etter at det ble kjent at foreningen sendte henvendelse til Konkurransetilsynet i sommer, med oppfordring til å se nærmere på den ekstreme prisøkningen.

- Støtten kommer fra andre relaterte bransjer også. De ekstreme prisøkningene berører flere. Vi har et inntrykk av at aktiviteten generelt har sunket i løpet av 2021. Det er nok ikke bare hyttebransjen som opplever at den ekstreme prisøkningen på trevarer bidrar til at aktiviteten går ned, sier Olstad.

- Vi er bekymret for arbeidsplasser i distriktene i tiden fremover. Flere av våre medlemmer har nå rapportert om kunder som avventer situasjonen. Den voldsomme prisøkningen på trelast oppgis som årsak, sa Olaf Olstad da foreningen sendte inn henvendelse til Konkurransetilsynet i sommer.

I praksis er trevareprisene mer enn doblet det siste året, og i noen tilfeller tredoblet. Dette utgjør 200.000 til 250.000 kroner på en gjennomsnittlig hytte. 1. oktober kom det altså ytterligere en økning. Denne økning er også betydelig, med prisøkninger på opp mot 15 %.