Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Savalen Familien etter ski
Savalen Familien på langrennski
Savalen Superstjerna på ski
Savalen Oversikt kviknedølåsen 2
Savalen både sykkel og fotgjengere[1]
Savalen Hvor skal vi gå idag montro
Savalen kart over ledigetomter

Savalen: Kviknedølåsen hyttefelt

57 tomter beliggende syd-/ vest vendt med utsikt over Savalen og de ulike fjelltoppene i bakgrunnen. Tomtene har høy standard med veg, vann, avløp, strøm inn til tomtegrensen. Ny ”helårs” sti/sykkelvei bygd høsten 2016 for lettere adkomst fra hyttefeltet til Savalens fasiliteter og aktiviteter. Meget gode solforhold hele dagen.

Beliggenhet

Hyttefeltet strekker seg over ca 550 meter, hvor nærmeste tomt ligger kun

• 800 meter fra Savalen Fjellhotell & Spa

• 500 meter fra alpinbakke og barne-bakke

• 500 meter til Savalen Skiarena

• Lysløypa går rundt selve feltet, fra 10 – 100 meter fra hver tomt.

Bebyggelse

I følge reguleringsplanen for område skal maksimal størrelse på hoved-bebyggelsen ikke overstige 150 m2. I tillegg kan det oppføres 2 stk uthus/anneks på inntil 30 m2 pr tomt. Samlet bebygd areal kan være inntil 180 m2. Se ellers vedlagte planbestemmelser for detaljer.

Byggeklausul

Det følger ingen bygge klausul på disse tomtene.

Salgsvilkår

• Merk at det i salgsvilkårene er tatt inn bestemmelser om type gjerde og materialvalg på tak. Det følger også et obligatorisk årlig bidrag som dekker bl.a. løypekjøring, drift av stort barneområde/barnebakke, drift av isflate, drift/vedlikehold av stier og sykkelløyper. Be om oppdatert oversikt på dette til selger.

• Kjøper av tomten plikter å ta kontakt med Pth AS for felles befaring og godkjenning når tomte-/utenomhusareal er ferdigstilt

• Kjøper plikter å sørge for at veien i hyttefeltet ikke skades/ forringes av anleggsmaskiner i byggeperioden.

• Kjøper plikter å inngå avtale med sine entreprenører på avfallshåndtering og orden i hele byggeperioden. Avtalen skal godkjennes av selger

• Felling av trær på/utenfor tomten med rot-diameter over 20 cm skal godkjennes av selger. Ulovlig ikke godkjent hogst blir gebyrbelagt av selger med kr 15.000,- pr tre.

• Grunnarbeidene på tomten skal gjennomføres etter de normer som tomteselger Pth AS legger til grunn, og har Pth AS rett til å godkjenne de graveentreprenører som tomtekjøper vil benytte på grunnarbeider.

Besiktigelse / Visning

Privat visning av hyttetomtene etter ønske. Ta kontakt for nøyaktig tidspunkt/oppmøte. Besiktigelse kan også foretas på egenhånd da området er godt merket, og tomtekart følger dette prospektet.

Savalen Booking

Ønsker man å leie ut hytta skal dette skje gjennom Pth As sin til enhver tids samarbeidspartner på dette, for tiden Savalen Booking (Savalen Drift AS).

Priser

Fra kr 350 000,-. Se egen oversikt over tomteprisene på www.savalen.no.

Info

Nærmere informasjon finner du på www.savalen.no

Finn.no:   https://www.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=81216576

Oversiktsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=1C4WTiMh-5I

Kontaktinformasjon

Navn: Savalen fritidseiendommer
launchHjemmeside emailEpost phone 47 90028242