- I vår nye ”12-volts-hytte” skal vi ha vannbåren gulvvarme blant annet i vår 60 kvadratmeter store stue, forteller Lars Meinert. Han driver firmaet Zolas og er kjent for produksjon og salg av ulike energiløsninger – først og fremst solcellebaserte arrangementer. 

5C7A7702 (1)
- Denne lille boksen som monteres innendørs med ventilasjon til taket, sørger for å varme vannet du trenger for å ha varme i gulvet, selv om du bare har 12 volt på hytta, sier Lars Meinert.

Gassvarmet vann

Dette systemet tar gründeren fra Hadeland nå ut i det norske hyttemarkedet. Han viser det fram på Hyttemessen på X Meetingpoint på Hellerudsletta.

- Det er ingen nyhet at vann brukes til oppvarming. Oljefyrte kjeler har vært et vanlig instrumentet for å varme opp vannet til radiatorer i leiligheter. I Sverige har imidlertid gassbaserte brennere lenge vært benyttet til oppvarming  av vannet til radiatorer i arbeidsbrakker. Denne gassbaserte løsningen kan like gjerne benyttes til  å varme vannet du legger i rørslynger i hyttegulvet, sier Meinert. Varmeren er utviklet av og blir produsert hos den norskeide familiebedriften Sundquist Metall AB, Örebro i Sverige.

Ekstremt behagelig

Gulvvarme er ekstremt behagelig, og knapt noe sted er det mer bekvemt med gulvvarme enn på norske vinterhytter.

- Vannbåren gulvvarme fordeler seg jevnt og utfyller og dels erstatter andre varmekilder. Men til nå har den vært lite aktuell for folk med hytter basert på solceller og batterier. Med denne ”gasskjelen” samt en liten 12 volts vannpumpe driver man hele varmeproduksjonen, forteller Meinert.

Vanlig rørsystem

- Men en del gass går jo med på en ukes tid?

- Ikke mer enn om du skulle bruke parafin på det samme.  Jeg tenker at en 11 kilos gasstank holder til en hel ukes sammenhengende bruk. Og så er det jo ingen skadelige gasser som kommer ut av ventilen, som har form av en liten pipehatt på taket.

Rørsystemet er det samme som for en hvilken som helst annen vannbasert gulvvarmeløsning.

Skal du bygge nytt eller legge om gulvet på din gamle 12-volts hytte, ja, så er i hvert fall ikke Lars Meinert i tvil om valget: Vannbåren gulvvarme.