Illustrasjon: Arkivfoto

Kjernen i striden var at hytteeier Pål Simensen for noen år siden bygget en utedo ved hytta, som ligger i et naturreservat. Fylkesmannen i Hedmark mente utedoen representerte en komfortheving, som ville føre til økt bruk av hytta.

Hytter krever et minimum av fasiliteter.

Den oppfatningen deles ikke av Miljødirektoratet, som altså gir hytteeieren fulle støtte. Han slipper å rive doen, skriver HA: «Utgangspunktet må være at bruk av en hytte krever et minimum av toalettfasiliteter, og vi ser det ikke som rimelig at hytteeiere må bruke latriner i terrenget», heter det.

- Dette er jo fantastisk. Miljødirektoratet har hørt mine viktigste argumenter i saken. Det er jo ikke miljøvennlig å gjøre fra seg ute i terrenget. Det er heller ikke bra å brenne toalettpapiret, slik Fylkes- mannen ba meg gjøre, sier Simensen til avisa. Men han innrømmer at det var dumt å bygge doen uten å søke.

Må gi dispensasjon

I følge HA anser Miljødirektoratet at utedoen har en akseptabel størrelse og at den er bygd på et allerede berørt areal i tilknytning til hytta. Direktoratets oppfatning er dessuten at sakens presedens er marginal. Andre hytter og doer ved sjøen er oppført før vernebestemmelsene kom, og direktoratet frykter ingen kjedereaksjon ved Brumundsjøen selv om Simensen nå får beholde sin utedo.

Fylkesmannsembetet har tatt avgjørelsen til etterretning og vil nå innvilge dispensasjon.