Sunwind Vortex vakuumtoalett er et vannbesparende vannklosett som gir deg mulighet til vannklosett på hytta eller fritidseiendommen. Vortex er en enkel, elegant og hygienisk løsning på hyttetoalettet for deg som er lei av å måtte tømme utedoen eller bekymre deg for kompostering.  

De første vakuumtoalettløsningene ble installert i Europa i 1882, og hadde den gang et smalt bruksområde. I dag er vakuumtoaletter en populær løsning med en rekke forskjellige bruksområder, som for eksempel i fly, mens det her i Norge er mest vanlig å finne på hytter som ligger langt unna offentlige kloakknett. 

Sunwind_Vortex_vakuum_toalett

Slik fungerer toalettet

Mens et ordinært vannklosett bruker vann for å transportere avfall, bruker et vakuumtoalett nettopp vakuum. Dette gjør at mengden vann som trengs per spyling er betydelig lavere enn det som er nødvendig hjemme, for eksempel bruker Vortex vakuumtoalett kun 6 dl vann per spyling. 

Les mer om toalett på hytta her!

Løsningen krever tilgang på vann til toalettet, men det er ingen krav til trykkvann for Vortex vakuumtoalett. Vannet kan altså komme fra et vannopplegg som du typisk har lagt opp på en 12 volt hytte, fra en vannsisterne eller vannkanne ved siden av toalettet, eller dersom du har innlagt vann, kan du koble toalettet til dette opplegget.

Toalettstolen Vortex Vakuum Elegance er produsert i porselen, og kommer med en kraftig innebygget kvern og vakuumpumpe. Denne pumpen suger avfallet ut av toalettstolen, kverner avfallet og sender det ut i avfallstanken ved hjelp av et vakuum. 

Spyling kontrolleres med et elegant kontrollpanel. Dette kan monteres innfelt i vegg eller i medfølgende veggboks. Kontrollpanelet styres via Bluetooth, og trenger ingen kabler. Ønsket vannmengde kan du enkelt endre via en egen app på din smarttelefon. Toalettet kan benyttes sammen med tanker av alle størrelser. 

Vi tilbyr løsninger for enhver hytte – klikk her for å se alle Vortex vakuum-pakkene!

Jeg har ikke innlagt vann på hytta

Har du ikke vann på hytta? Null problem, trykkvann er ikke nødvendig. På grunn av at toalettet kun bruker 6 dl for å spyle, er den enkleste løsningen å benytte en vannkanne som plasseres ved siden av toalettet. Denne kan enkelt fylles, og tømmes før frosten kommer.

Jeg har innlagt vann på hytta

Toalettet kan enkelt kobles på eksisterende vannsystem dersom du har trykkvann på hytta. Dersom du ikke ønsker å gjøre dette, kan du enkelt benytte samme løsning som nevnt over med en liten vanntank plassert ved siden av toalettet. Husk å benytte glykol om vinteren. Pakkene for innlagt vann leveres med en magnetventil som justerer vannmengden.  

Her ender avfallet – septik eller infiltrasjon

Avfallet sendes som nevnt ut i en avfallstank ved hjelp av vakuum. Avfallstanken kan være en tett septiktank eller en infiltrasjonstank.
 
En tett septik er en helt tett samletank for oppsamling av toalettavfall, også kalt svartvann. Tanken graves gjerne ned, men septiktanken kan også stå på bakken. Tanken har ikke noe utløp, og avfallet blir ikke renset. Septiktanken blir typisk tømt en gang i året ved at en sugebil kommer og tømmer tanken for deg.  

Alternativet til en tett tank, er en infiltrasjonstank eller slamavskiller. En slamskiller er en tank som inneholder flere kammer hvor avfallet blir separert, og faste partikler og flyteslam skilles fra avløpsvannet.  Når tanken skal tømmes, blir hele tanken tømt, og renset vann blir returnert til slamskilleren. Slammet blir deretter kjørt til et komposteringsanlegg.  

12 volt, 24 volt eller 230 volt – vi har løsninger som passer!

Toalettet er spesielt tilpasset 12 volt hytter. Har du 230 volt følger det med en omformer slik at toalettet fungerer optimalt uansett hytte og strømløsning.  Vi har også tilpassede pakker til 24 volt. 

Slik går du frem

Løsningen for hytte fordrer tett oppsamlingstank eller infiltreringssystem avhengig av hva din kommune krever. De fleste kommuner krever i dag søknad og en befaring av geolog. Ønsker du et infiltrasjonssystem vil geologen undersøke grunnen. Kommunen vil også kreve at eventuelle naboer som blir berørt av prosjektet varsles.  

En god start er derfor å forhøre seg med teknisk etat i din hyttekommune før du beslutter en endelig løsning. Skal tanken graves ned er det samtidig lurt å ta kontakt med en lokal entreprenør som har godkjenning av kommunen for ansvarsrett.  

Få hjelp av Sunwind Hyttesentre

Vi anbefaler å henvende deg til et av våre Hyttesenter når du skal lande på akkurat din toalettløsning. Her kan du få den hjelp du behøver på veien og flere vil også kunne bidra i søknadsprosessen. 

Klikk her for å finne ditt nærmeste Hyttesenter!