I en pressemelding skriver hytteforbundet at vannscootere mer er fartsleketøy enn båter og greit kan komme opp i hundre kilometer i timen. 

- De avgir mye fartsstøy og er et sjenerende og farlig element for andre sjøfarende og folk på land, fastboende, hyttefolk og feriegjester.

Restriktive regler skal skrotes

De nåværende reglene  fastsetter at fartskjøring med scooter over 5 knop skal skje minst 400 meter fra land på sjø, og 500 meter fra land i innlandsvann og vassdrag. Disse reglene foreslås skrotet av Regjeringen, og det skal overlates til kommunene senere å fastsette forskrifter.

Mathias B Dannevig
Mathias B. Dannevig og Norges Hytteforbund er sterkt kritiske til Regjeringens vannscooterpolitikk.

- Fritt fram for rånere i bil også?

- Det finnes ingen registreringsplikt for scootere eller småbåter, så farlig, støyende og sjenerende fartslek kan da skje nærmest i fjæresteinene uten at vedkommende som er ansvarlig, kan identifiseres. Til sjenanse for myke trafikanter på sjøen som seilere og padlere, snekkefolket, badegjester og til skade for det rike fuglelivet langs kysten og ved innlandsvann. Dette er det samme som å frita distriktets rånere fra å ha skilt på bilene sine, og så invitere dem inn til fartslek i lokaltrafikken uten fare for å bli gjenkjent, sier saksansvarlig Mathias B. Dannevig i Norges Hytteforbund.

- Vil føre til illiberale regler for alle

Dannevig mener at frihet for de få  nå vil bli mer ufrihet for de mange.

- For oppheving av forskriftene for scootere i skjærgården vil føre til så mye sjenanse og ulykker at det på sikt vil bli presset frem tvungen registreringsplikt for alle småbåter, mer politiovervåkning  og fartsskilting av skjærgården og innlandsvann.  Dagens liberale regime for ferdsel til sjøs som vi alle ønsker, uten registreringsplikt for småbåter og basert på god sjøkultur, er ikke bærekraftig når denne type farkoster slippes til uten spesielle restriksjoner, mener han.

Mener at småbåtregisteret eventuelt må gjeninnføres

Hvis vannscootere skal sidestilles med vanlige småbåter, påpeker hytteforbundet at det først må tas god tid til å etablere en obligatorisk registering og merking av alle småbåter, inkludert scootere.

- Med andre ord, småbåtregisteret må gjeninnføres, sier Dannevig.

- Og så må kommunene få en rimelig tid på seg til å utvikle et ferdselsreglement og merke dette på alle de aktuelle ferdselsårene i skjærgården og ved innlandsvann. Slike restriksjoner og merking av sjøen som på veiene,  er ikke noe vi ønsker, men er likevel en nødvendig forutsetning for det frislipp av vannscootere som Regjeringen legger opp til.

- Elementære sammenhenger

Avslutningsvis beklager Norges Hytteforbund sterkt at myndighetene ikke ser det de kaller elementære sammenhenger.

- Men åpent foreslår å legge noen av våre viktigste naturverdier åpne for den belastningen forslaget medfører.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen.