Huset tilhører eiendomsmilliardæren Ivar Tollefsen, som gjennom flere år har holdt på med å bygge ei kjempehytte på eiendommen. Ifølge avisa vil hytta blant annet ha mer enn tusen kvadratmeter fordelt på to etasjer under bakken.

Kommunen har tidligere sendt rivesøknaden både til byantikvaren og til Telemark fylkeskommune for uttalelse.

Sistnevnte har beskrevet boligen som antageligvis en av de eldste gjenstående bygningene på Tåtøy og vurderer huset til å være et særdeles viktig lokalt kulturminne.

Uttalelsen derfra er at: – Kulturminner og kulturmiljøer er ikkefornybare ressurser. Blir de ødelagt eller fjernet, er de tapt for alltid.

Konklusjonen til de kommunale bygningsmyndighetene blir derfor avslag på søknaden om å rive det gamle huset, som har en historie langt tilbake på 1800-tallet, eller muligens helt fra 1700-tallet.

Mange av dagens rådyre sjøeiendommer har ei fortid med slit og nød.