Anleggsplass i fjorten år

Tre forhold har fått Gresvik Schei til å reagere: Omfattende forsøpling av naturen i området, utbyggernes ulovlige brenning av avfall på byggeplassene og de til dels brutale inngrepene som gjøres i et sårbart fjellområde. Telemarksavisa omtaler saken bredt i dagens utgave.

I varselet skriver han at det nå er fjorten år siden utbyggingen startet. Han spør hvor mange tiår deler av dette området skal være en anleggsplass uten mulighet for vekst eller liv.

– At Kviteseid ikke har svart på henvendelsene er for dårlig, så jeg sendte det til slutt til Statsforvalteren. Vi som har hytte her bryr oss om området. Det er dette med ansvaret vi vil få fram. Utbyggeransvaret er litt cowboy i dag, sier han til TA.

Massiv utsprenging i sårbart fjell

Grevik Schei synes utbyggerne har en lurvete holdning til det å rydde opp etter seg. Plast henger i trærne og isopor ligger i bekkene. I et område med mye vind, skal det lite til før isopor, plast og annen dritt havner i naturen. I tillegg brennes det altså søppel på hyttetomtene.

Hytteeieren har satt seg inn i reguleringsplanene for området og Kviteseid kommunes samfunnsplan.

– I reguleringsplaner og kommunale vedtak understrekes det alltid at naturen i området vil bli begrenset skadelidende i forbindelse med utviklingen av hyttefeltet. Virkeligheten samsvarer dessverre ikke helt med intensjonene. Det er en massiv utsprenging og planering i området og større deler av dette sårbare fjellområdet blir liggende brakk som en sprengt steinhaug i årevis, skriver han til kommunen.

Ikke tegn til miljøvern

Hytteeieren sier til TA at han ikke ser noen tegn til aktivt miljøvern rundt pågående hyttebygging.

- Den næringsdrivende delen av Vrådal Panorama ser ut til å ha et ensidig fokus på mest mulig hyttebygging. Tilrettelegging av rekreasjonsområder, tilbakeføring av natur og miljøvern ser jeg ikke så mye til. Det er derfor med en viss bekymring jeg registrerer at det skal ytterligere utvides med nye hytter på toppen.

Utvikleren mener hundebæsj er verre

Eier og driver av Vrådal Panorama Eiendom AS, Petter Johnsen sier til TA at han er godt kjent med temaet, men synes kritikken er for mye svart/hvitt. Forsøplingen har avtatt takket økt bevissthet blant utbyggerne og stor egeninnsats for å plukke søppel som har kommet på avveie.

Hundebæsj og svarte poser et et større problem, mener han ifølge TA.

- Det verste er disse svarte posene med hundemøkk. Det er ikke moro å kjøre opp nypreparerte løyper og se at det er lange, brune striper i løypa. Dette er noe vi har sendt ut flere e-poster om, sier Johnsen.

TA spør kommunens tekniske sjef Tarjei Gjelstad hvorfor henvendelsene fra Gresvik Schei er blitt ubesvart, uten å få noe klart svar.