I takt med folks ønske om å skjerme boområder, og sikre verdier, øker tallet på private bommer, skriver 110-sentralen i Møre og Romsdal i en pressemelding. De retter nå fokus mot alle bommene som er kommet opp i og rundt hyttefelt, kaianlegg, borrettslag og eiendommer generelt i hele Møre og Romsdal.

 

Frustrerende hinder

- Når det står om sekunder ved branner, ulykker eller sykdom, kan en låst bom fremstå som et forsinkende, og frustrerende hinder, skriver 110-sentralen.

Brannvesenet ønsker ikke å ha en rad ulike systemer å forholde seg til og vil at alle med telefonstyrte bommer rapporterer inn til etaten de nødvendige data. I Møre og Romsdal skjer det på et eget skjema.

- Slik kan vi enkelt få bommen registrert inn i vårt digitale system. Da vil 110 og brannbiler i fylket ved et tastetrykk enkelt kunne åpne bom som stenger vegen for utrykningskjøretøy ved ankomst.

Trenger nøkler

Også andre bommer ønsker man at nødetatene får tilgang til.

- Har dere andre typer bommer med nøkkel ønsker vi at dere tar kontakt med teknisk avdeling i din kommune for å få en avtale om å kunne bruke kommunens universalnøkkel for vegbommer som kan gjøre jobben til brannvesenet lettere å passere stengte områder.

Målet er at alle telefonstyrte bommer i distriktet blir registrert i det lokale systemet slik at jobben til brannvesenet og andre nødetater blir lettere.