På midten av 1980-­tallet var nybygde boliger nesten tre ganger så store som nye fritidsboliger. Deretter sank boligenes areal, noe som skyldes den økende andelen blokkleiligheter. Samtidig økte arealet på nye fritidsboliger, og i 2007 bygde vi omtrent like store hytter som boliger. Etter noen år med større forskjell, nær­mer størrelsen på nye hytter og boliger seg hverandre igjen, framgår det av rapporten.

471 000 hytter og andre fritidsbygninger

Ved inngangen til 2020 var det 471 000 fritids­ bygninger (hytter, sommerhus og boliger be­ nyttet som fritidsbolig) i Norge. Flest var det i Ringsaker (7 300) og Trysil (6 800), mens an­tall fritidsbygninger per kvadratkilometer var høyest i Hvaler (48) og lavest i Kautokeino (0,05).

Sterk økning i kjøp utenlands

Stadig flere kjøper fritidsbolig i utlandet. Siden 2001 er antallet personer med fast eiendom i utlandet tidoblet til 77 000 i 2018. Spania og Sverige er landene som har fristet flest, etter­ fulgt av Frankrike og Tyrkia.