– Farfar hadde satt veldig pris på å få oppleve Melbyvollen en siste gang. Men å gå inn dit i ulendt terreng klarer han ikke, sier barnebarnet Thomas Melby til innherred.no. Saken skal behandles i utmarksnemnda neste uke. Rådmannen finner ikke at det er noe ved søknaden som tilsier at den bør innvilges, skriver innherred.no.

Ikke "særlige grunner"

Saken er ganske lik Øivind Skaunfelts, som hytteavisen.no omtalte i fjor høst. Da 86 år gamle Skaunfelt var for dårlig til beins til å besøke hytta i Setesdalsheiene for siste gang. Helikopter ville gjort det mulig, men myndighetene sa nei. 

– Kommunen kan gi tillatelse når det foreligger særlige grunner, med vurdering opp mot skader og ulemper ferdselen kan forårsake. Vi må også vurdere nødvendigheten, om turen har noen nytte eller bærer preg av fornøyelseskjøring, står det i saksfremlegget i følge innherred.no.

Flere unntakstilfeller

Verdal kommune har definert tilfeller hvor det kan gis tillatelse. Det gjelder transport av byggemateriell, rullestolbrukere som kan få lande ved egen hytte, i unntakstilfeller transport til fjerntliggende hytter og to årlige turer til tre av Værdalsbrukets utleiehytter med eksklusiv utleie.

– Denne søknaden tilfredsstiller verken kravet om særlig grunn eller de kommunale retningslinjene, skriver rådmannen i sin innstilling. Han frykter mange slike søknader kan komme på bordet hvis Melbys søknad innvilges.

- Helikopter skader ikke utmark

Barnebarn Thomas Melby synes regelverket er rigorøst.

– Helikoptertransport skader ikke utmarka på noe vis, slik for eksempel en firehjuling kan gjøre.