Totalt ble det taksert cirka 700 hytter, i tillegg til mange våningshus på gårder. Om det hadde vært slik at alle klagerne var hytteeiere, ville det bety at bare rundt fem prosent av dem klaget på en for høy takst.  

Hvorfor har så få hytteeiere klaget?

Årsaken til de få klagene kan selvfølgelig være at det har vært gjort en god og rettferdig jobb, men det kan også hende at mange i utgangspunktet har gitt opp.

Det kan være lønnsomt å klage

Her kan du lese om hva som skjedde med klagene da Hvaler innførte eiendomsskatten.

Vi har tidligere også anbefalt å være tilstede når eiendommen blir taksert.

Den videre saksgangen

Den sakkyndige eiendomsskattenemnda i Vegårshei har fastsatt takstene og den samme nemnda skal ta stilling til klagesakene før de eventuelt sendes videre til klagenemnda.