I alle fall for allmennheten som får mer og mer grassbakke ovenfor selve stranda.

Mens mange lurer på om hytteeierne har fått den prisen de burde, selvom det er inngått frivillige avtaler.

Skallevold revet av kommunen
Kjøpt for 3,5 millioner kroner i 2012 og ble revet.

Prisene har økt betraktelig

Den siste eiendommen, på cirka et mål, og med ei hytte som så absolutt hadde sett sine beste dager, men med en nydelig utsikt over Oslofjorden, gikk for 6.150.000 kroner.

Den forrige som ble solgt, hadde omtrent samme beliggenhet og gikk for 3,5 millioner for et par år siden.

Før der igjen ble et bolighus på den samme stripa, men med litt dårligere beliggenhet, solgt for 2,5 millioner på slutten av 2010, og tidligere samme år ei lita hytte med omtrent like god beliggenhet som de to førstnevnte, for 2,2 millioner.

Vanskelig å sammenligne

I kommunens kart kan vi ikke se hvor store tomtearealene er, men med de restriktive byggereglene i strandsonen må det antas at muligheten til i det hele tatt å ha hytte i første rekke mot Oslofjorden teller mer i seg selv enn hvor mange kvadratmeter eierne har å boltre seg på.

Skallevoldveien 7
Her lå hytta kommunen ervervet for 2,2 millioner i 2010.

Fikk for dårlig betalt?

Det er ikke lett å vurdere prisutviklingen på hytter fra januar 2010 til mai 2014. Noen steder har prisene gått opp, mens andre kanskje til og med ned. Nylig kunne vi i alle fall lese at det i år er et mer edruelig prisnivå på sjøhytter enn i fjor.

Likevel kan det kanskje ha noe for seg å skjele til en priskalkulator for boliger i Tønsberg i perioden. Den sier at 2,2 millioner skal ha vokst til 2,6 millioner. Og det er veldig langt unna 6,15. Uansett standard og arealer.

En hytteby forsvinner

Dette området er en del av det som for noen tiår siden var en hytteby.

Nå forsvinner den bit for bit.