De tre kommunene holdes fram som kandidater til å bli årets versting-kommune sett fra hytteeiernes ståsted: ”To av dem med dobbel (eller høyere) takst for hytter i forhold til boliger! Søk heller til kommuner med en annen filosofi i forhold til hyttefolket”, råder Hytteforbundets skattejuridiske talsmann, Mathias B. Dannevig i medlemsbladet.

Dannevig_Mathias_15 10 08_003 (2)
Hjartdal, Gausdal og Stranda konkurrerer om å bli årets verstingkommune blant hytteeiere, skriver Mathias B. Dannevig i Norges Hytteforbund.

Nes kommune - et forbilde

Han peker på Nes kommune i Hallingdal som et forbilde.

”Her legges til rette for fritidsboliger med vekt på hva over 3000 av dem betyr for lokalsamfunnet!” skriver Dannevig.

Hytteforbundet har lenge stått fremst i kampen for å få hyttekommuner til å moderere seg i skattleggingen av fritidseiendommer. I en rekke kommuner hersker et misforhold mellom nivået på eiendomsskatten som ilegges hytter sammenlignet med boliger.

Særlig aktiv diskriminering

”En mindre gruppe kommuner utmerker seg med særlig aktiv diskriminering av fritidseiendommer, der standardtakster per kvadratmeter boligflate for hytter settes særlig høyt i forhold til boliger i disse kommunene”, skriver Hytteforbundet. Dannevig legger til at forbundet ikke er prinsipiell motstander av eiendomsskatt for hytter. Eiendomsskatten kan imidlertid gi flere uheldige utslag. Blant annet kan praktiseringen av sjablongmessig verdsetting av eiendommene bryte med lovens intensjon. Denne kommunalt ilagte skatten kan dessuten ha uheldige sosiale virkninger, og forbundet mener det også må vektlegges at hytteeierne er langt mindre brukere av kommunale tjenester enn de fastboende.

Venter på rettssakene

Hytteforbundet imøteser nå bebudede rettslige avklaringer i kommuner som anklages for ekstrem skattlegging.  Imens advares hyttekjøpere om å dra til slike kommuner, og der eiendomsskatten allerede er innført, men rammer på urimelig vis, anbefales hytteeierne å klage umiddelbart.