Rørgjennomføringer er noen av problemstedene der det kan være vanskelige å hindre småkrypene å ta seg inn og ende opp under kjøkkenbenken.

Sånn var det i hytta i eksemplet vårt, og ett av rådene som var brukt, var stålull. Muligens med noe hell.

Men da hyttekjøkkenet skulle pusses opp, ble det mulig å komme lettere til i nærheten av der rørene kommer inn.

Da var det ikke så dumt å teste ut Leca-metoden, som det sies skal virke bra. Når musa prøver å grave seg inn i Leca-en, triller kulene ned i hullet like fort som musa lager det. Så hvis kulene ikke bare renner vekk, kan metoden ha noe for seg.

Les også om mus- og rottebørste, som skal holde smågnagerne ute.