Ulempe med skitrekk og mennesker

Illustrasjonsfoto

Bygdeposten har tatt for seg klagene på eiendomsskatten i Krødsherad – rundt hundre i tallet. Mange mener taksten som ligger til grunn for skatteleggingen, er for høy, og det argumenteres flittig og til dels kreativt for at takstgrunnlaget må settes ned.

Egenskaper ved eiendommen som vanligvis får eiendomsmeglere til å hengi seg til hemningsløst skryt, brukes nå til å snakke hytteverdien ned, skriver Bygdeposten. Nærhet til alpinbakken er normalt et pre og tiltrekker seg nettopp kjøpere som vil stå på ski. Men når det kommer til beskatning av herligheten, kan det vise seg at bildet er et annet.

Avisa trekker fram følgende fra en klage:

«Hytta ligger helt inn i alpinbakken, dette medfører støy fra skitrekk, mennesker, snøkanoner og tråkkemaskin. Det er mye trakk rundt hytta av folk som skal inn i bakken. Dette er en plage og trekker vesentlig ned på livskvaliteten for oss som bruker hytta,» heter det i sammendraget av en klage.

Nå skal det sies at denne slags innvendinger ikke er representativ. Innsigelsene mot taksten kommer først og fremst fra eiere av eldre hytter, skriver avisa.

Høyere skatt enn i nabokommunen

Prinsipielt interessant er fellesklagene fra sameiene som representerer leilighetseierne i Bøseter - Norefjell Resort. Overfor Bygdeposten peker hotellets direktør og styreleder i sameiene, Mikael Eliassen, blant annet på uretten de føler i forhold til sine nærmeste konkurrenter i nabokommunen Ringebu.

– Eiendomsskatten blir fem-seks ganger høyere enn om vi hadde hatt vår virksomhet i Ringebu. Dette vil svekke konkurranseevnen vår betydelig, og det føles helt feil at noe slikt skal kunne være mulig når vi er i samme land, framholder Eliassen. Han opplever det dypt urettferdig at en kommune skal kunne innføre en skatt som er så urettferdig i forhold til de konkurrenter de møter hver eneste dag.