I den populære sommerhyttekommunen Hvaler varsler rådmann Dag W. Eriksen økning av eiendomsskatten nær taket myndighetene har satt. Ikke nok med det. Hus og hytter skal også takseres på nytt. Endringer av takstgrunnlaget har knapt noe sted gitt lavere skatt.

Øker skattesatsen, planlegger retaksering

Fredriksstad Blad har spurt rådmannen hva økningen fra en skattesats på 2,9 prosent til 3,9 prosent betyr for en gjennomsnittlig hytte i Hvaler. Svaret som gjengis i avisa viser at en hytte som i år skattlegges med 5.500 kroner med ny skattesats på 3,9 promille øker til 7.200 kroner.

I 2023 planlegger kommunen å gjennomføre en ny taksering av eiendommene i kommunen. Den kraftige økningen i sjøhyttenes markedsverdi tatt i betraktning, kommer skattepotensialet etter denne antakelig til å bli ganske formidabelt.

Skattesjokk i 2022?

I Porsgrunn kan eiendomsskatten bli doblet når gamle takster blir revidert, forteller Porsgrunns Dagblad. Neste år går satsen for beregning av eiendomsskatten riktig nok ned fra 5 til 4 promille, men samtidig vil det bli gjennomført omtaksering av alle fritidseiendommer - rundt 1300 i tallet. 

Gitt kommunens trange økonomi, er det grunn til å anta at politikerne bruker dette grunnlaget for å innkreve vesentlig mer i eiendomsskatt fra 2022.