Det var på en tur til sentrum av Lillesand i fjor at han traff et familiemedlem, som ga ham litt av et sjokk.

– Du vet det skal komme vindmøller like ved hytta di, fortalte han til hytteeier Mo. Willy ante ingenting. Så fikk han høre om de tre 205 meter høye turbinene og rotorene med et spenn på 150 meter. 

Skjermbilde 2021-02-02 kl
Den nærmeste av de tre turbinene skal plasseres på en høyde rett over bilen på bildet, ifølge Willy Mo. Foto: PRIVAT

Vil dominere voldsomt

Hytteeier Mo var rimeligvis rystet over å høre om et gigantprosjekt som ville bli bygget i hans umiddelbare nærhet. Som nærmeste nabo til anlegget anser han seg i høyeste grad berørt, selv om han er en liten part i sammenhengen.

Hytta hvor Mo tilbringer mye tid i sommerhalvåret ligger i et naturskjønt og uberørt områ- de. Ifølge tegninger og kart han siden har satt seg inn i og blitt presentert for, kommer den nærmeste turbinen rundt 670 meter fra hytteveggen.

– De vil dominere voldsomt i landskapet. Den lokale turistforeningen og orienteringslag har også engasjert seg sterkt mot planene, forteller Mo til TA.

- Stopp det i starten!

Han er sterkt kritisk til at eiendommen ikke var tatt med da det ble sendt varsel om planene. Også fra annet hold har kritikken haglet mot prosjektet. Grunneierne bor for øvrig ikke i området.

– Her, som andre steder, gikk selskapet på grunneiere først. Det loves gull og grønne skoger. Det man vil oppleve er at verdifull natur og livsvilkår ellers blir ødelagt. Og i beste fall er det bare noen få grunneiere som sitter igjen med en viss fortjeneste, sier Mo til TA.

Et vindkraftanlegg planlegges også i hans hjemtrakter - i Bamle. Willy Mo er klar i sin melding til allmennhet og politikere:

– Stopp det hele i starten, for guds skyld. Det er sterke krefter en ikke har sjanse til å kjempe imot og bordet fanger fort.

Skjermbilde 2021-02-02 kl
Konsesjonen til vindmølleparken var gitt før hytteeier Willy Mo ble kjent med planene og fikk protestert. Foto: Privat

Strøm til Askos lastebilflåte

Mo har fått støtte fra Motvind Norge og flere andre. Situasjonen hans som liten, men sterkt berørt grunneier, har blitt trukket fram i flere sammenhenger. 

Ronny Johnsrud, daglig leder i Lillesand Vind AS og Asko fornybar AS, uttaler til TA at en turbin ble flyttet lenger unna Mos hytte og to andre grunneiere som følge av innsigelsene. Veisystemet er også justert og høyspentkabel lagt i bakken i stedet for lufta etter innspill fra naboer og grunneiere.

De tre turbinene i Lillesand skal gi nok fornybar energi til å dekke energibehovet til Askos bilflåte på 650 lastebiler. 

– Vi bygger vindkraft for å bruke kraften selv og er således ikke en kommersiell aktør som bygger for å selge kraften, presiserer han overfor TA.