Folks drøm om å bosette seg på hytta har økt jevnt de siste åra. Lenge var hyttekommunene skeptiske til denne typen bosetting. Men etter hvert har holdningen snudd. Nå ønsker man tvert i mot hytteeierne velmkommen til å slå seg ned permanent på hytta. Skatteinntekter er noe mange av dem sårt trenger.

Som en følge av «liberaliseringen» var det fra 2019 til 2020 nesten en dobling av antallet nordmenn som ville flytte til hytta. Det siste året har koronasituasjonen uten tvil vært en driver i flytteinteressen. 

Hytteforbudet som ble innført blant de tidlige korona-tiltakene, har vært med på å sette fokus på det med bostedsadresse, sier seksjonssjef Roar Sellevoll i Skatteetaten til NRK. Allerede i mars 2020, den første måneden med koronanedstengning her i landet, kom det inn 345 søknader om å flytte til hytta.

Flytter du på hytta betyr det at den blir din bostedsadresse og skal være stedet der du oppholder deg mest over en 12 måneders periode.

Om hytta kan brukes til boligformål avhenger av den enkelte kommune. De fleste hytteområder er regulert som landsbruks-, natur- og friluftsområder og hytter i disse områdene kan derfor ikke uten videre brukes som fast bolig.