Endringen får Nosk Hyttelag til å reagere.

- Vi oppfordrer Nesbyen kommune til å respektere lovens intensjon om å skjerme vanlige skattebetalere for brå og plutselige skatteøkninger. Det er en grunn til at bestemmelsen om gradvis økning av skattesatsen ble innført. Og selv om du har funnet et smutthull i loven og advokaten sier at det er trygt, så er du ikke nødt å bruke det, uttaler genralsekretær Audun Bringsvor i en pressemelding.

Nesbyen har to alternativer

Det er fullt mulig å endre skattesatsen til fordel for skattebetaler når som helst i løpet av året. Det normale vil være å gjøre det før skatten skrives ut i slutten av måneden, mener Norsk Hyttelag. 

- Nesbyen kommune har fortsatt mulighet til å sette ned skattesatsen for eiendomsskatt til 1 promille, eventuelt til 2 promille om man regner 2020 som første år med eiendomsskatt. Kommunen har to alternativ: Det ene er å differensiere skattesatsen og innføre redusert skattesats og gradvis opptrapping bare for fritidsbolig. Det andre er å redusere skattesatsen for både bolig og fritidsbolig. Om økonomien tillater det, høres det siste mest fornuftig ut. Om ikke annet, så av hensyn til boligeierne i sentrum som har "dradd lasset alene" siden 1976 da Nesbyen første gang innførte eiendomsskatt i "område utbygde på byvis".

5C7A1044
- At Nesbyen har funnet et smutthull i loven, er en fattig trøst for hytteeiere som får en skatteregning på over 10 000 kroner sånn helt uten videre, sier generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag.

Smutthull?

Nesbyen mener å ha funnet et smutthull i loven. Man mener nemlig at denne regelen ikke gjelder fordi de har hatt eiendomsskatt i sentrum i flere år. De har riktignok endret utskrivingsalternativ og skattlegger tusenvis av eiendommer for første gang, men det er i prinsippet ikke første gang de skriver ut skatt på bolig.

- At Nesbyen har funnet et smutthull i loven, er en fattig trøst for hytteeiere som får en skatteregning på over 10 000 kroner sånn helt uten videre. Dette er en stor og plutselig ekstrakostnad, selv om kommunen kanskje greier å fakturere i flere rater. Og husk: Selv om du har sett opptil flere direktører kjøre Tesla gjennom Hallingdal, betyr det ikke at alle hytteeiere er rikfolk som kan ta en slik regning på strak arm – særlig ikke i 2021 når mange nordmenn står uten jobb eller er permitterte, uttaler Bringsvor.

Trysil reverserte

Nesbyen vil være i godt selskap om kommunen reverserer vedtaket, mener Hyttelaget. Da Trysil fikk nye takster i 2019, viste deg seg at eiendomsskatten lå an til en dramatisk økning. På et kommunestyremøte i februar ble det derfor vedtatt å redusere skattesatsen til 1 promille. Skattesatsen er senere økt til 1,8 promille og senere til 2,3 promille, men da i form av en gradvis skatteøkning.

Hytteeiere i Sør-Fron fikk doblet skatten over natta i 2019. Kommunestyret rakk aldri å gjøre noen endring før skatten ble skrevet ut, men i april ble det vedtatt å redusere skattesatsen fra 5,9 til 3,8 promille. Skattereduksjonen ble utlignet på de gjenstående betalingsterminene.

Og for ordens skyld: Da Midtre Gauldal skrev ut eiendomsskatt i 2015, var man litt på etterskudd, men mente de hadde funnet et trygt smutthull i loven. Det hadde de ikke! I slutten av 2016 påla Sivilombudsmannen kommunen å tilbakebetale all eiendomsskatt for hele 2015, totalt 12 millioner kroner med renter.

Mest upopulære skatt

Eiendomsskatt må være den mest upopulære skatten i Norge. Det skyldes ikke nødvendigvis en motvilje mot å betale skatt, men at skatten oppleves som vilkårlig og urettferdig. Hytteeiere protesterer når de betaler millioner i skatt uten å få noe igjen. Boligeiere rister på hodet av uforklarlige forskjeller mellom to tilsynelatende like boliger. Og alle gremmer seg over alle ressursene som går med til først å taksere eiendommer og deretter å behandle alle klagene, heter det i pressemeldeingen fra Norsk Hyttelag.