Ordfører Jaren Heitmann Foto_Ragne_Lysaker
Viel Jaren Heitmann, ordfører i Rollag kommune Foto: Ragne Lysaker

- Selv om det er et krevende og langsiktig arbeid er det også veldig givende og spennende med ambisjonsnivået som nå er lagt. Dette forplikter og er også verdifulle innspill til kommunens videre næringsarbeid og planer for Vegglifjell, sier hun.

En finansiell dugnad gir felles goder

Daglig leder i Vegglifjell Eiendom, Solveig Kongsjorden, mener grunneierne har bærekraftig ressursforvaltning i sjela. 

- Nå har vi tatt steget videre og samlet et «Team Vegglifjell» om felles profesjonell markedsføring, samtidig som vi sikrer mer midler til grønn infrastruktur på fjellet og i bygda, sier Kongsjorden. 

Reiselivet har nemlig en klassisk utfordring med å finansiere fellesgoder som alle vil ha, men som «ingen» vil betale for, sier hun.

- Vi snakker om «grønn infrastruktur» som skiløyper, turstier, kart og lignende, og om markedsføring av reisemålet. I og med at vi ikke har noen offentlig turistskatt som kan finansiere dette, har vi løst dette med private avtaler, sier Kongsjorden.

Team Vegglifjell fellesbilde v2_just
Dette er teamet som står i spissen for arbeidet med bærekraftig utvikling på Vegglifjell: Fra venstre: Linda Thuseth (Extra Veggli), Kjersti Ingebrigtsen (Numehytta), Solveig Kongsjorden (Vegglifjell Eiendom), Arild Borge (Drømmehytta) I midten fra venstre: Kjetil Heitmann (Naturforvalter), Ulrik Hoff (Vegglifjell Utvikling), Ragnvald Mykstu (grunneier), Olav Haugen (Vegglifjell Utvikling). Bak fra venstre: Thor-Arne Bjørkgarden (Steintjønn), Sigurd Inge Fulsaas (Fulsaas Maskin), Knut Bekkjorden (div. tomteselskap). Foto: Privat

Alle bidrar i finansieringen

Rollag kommune og grunneierne på Vegglifjell har i mange år hatt et opplegg der alle nye hytteeiere må betale den årlige 1000-lappen til blant annet oppkjøring av skiløyper. Grunneierne på sin side tilbakefører 5 % av tomtesalget til investeringer i grønn infrastruktur. 

- Denne ordningen er nå utvidet til også å omfatte næringslivet. Bedriftene bidrar dermed frivillig til fellesgodene. Vi vil derfor løfte fram og heie på de bedriftene som ser nytten av samarbeid og som bidrar til den store dugnaden som har gjort Vegglifjell til et godt sted å være, sier Kongsjorden.

-Utrolig bra samarbeid

Reklamebyrået Allegro har oppdraget med å utvikle Vegglifjell som merkevare. For Veggli-satsingen var det viktig å samles bak en felles visjon og verdigrunnlag bygget på bærekraft. For Vegglifjell betyr dette i særlig grad bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet som berører folk. Dette er også i tråd med nasjonale kriterier for et bærekraftig reiseliv.

- Å få med seg grunneiere, det lokale næringslivet, Rollag kommune, Friluftslaget og hytteeierforeningene på Vegglifjell til en felles satsing som dette, er utrolig bra,  sier strategisk rådgiver i Allegro, Børre Thorstensen. Det viser at Team Vegglifjell står sterkt sammen om å skape økt attraktivitet for hyttefolk, beboere, næringsliv, grunneiere og besøkende.