Det er i et debattinnlegg i Agderposten Kroglund går til angrep på regjeringens forslag om innføre lettelser i regelverket for bygging i strandsonen. I den forbindelse uttalte  hun at det var store områder på Sørlandet som hade potensial for mer utbygging. Dette reagerer Lillesand-politikeren sterkt på.

"Om vi ikke ennå har ødelagt strandsonen for alltid, så er presset i strandsonen likevel høyt på Sørlandet. I  Lillesand er et areal tilsvarende 87 fotballbaner bebygd i 100-meters beltet på bare snaut 20 år", skriver  Cecilie Knibe Kroglund.

Vil ikke ha Færder-tilstander

"Sørlandet er ennå ikke som Færder kommune, hvor 70 prosent av strandsonen er stengt for allmennheten. Men poenget er at det ikke er ønskelig å slå Færder i akkurat denne konkurransen. Om vi ikke ennå har ødelagt strandsonen for alltid, så er det likevel høyt pressi strandsonen her på Sørlandet. I min kommune Lillesand er et areal tilsvarende 87 fotballbaner bebygd i 100-meters beltet på bare snaut 20 år", skriver debattanten.

Ressurs bare for hytteeiere?

Hun viser til SSBs tall fra juli i 2019 som viser at Oslo-området og Sørlandet peker seg særskilt ut – i negativ retning.

"Kun 30 prosent av strandsondearealet rundt Oslo-området er tilgjengelig for allmennheten. På Sørlandet er det 50 prosent. Altså mye mindre andel enn det resten av innbyggerne i landet har. Det er utrolig merkelig at regjeringen og deres støttepartier kun ser strandsonen som en ressurs for hytteeiere og ikke ser hvilken ressurs strandsonen og den sørlandske skjærgården er for allmennheten og havets økosystem", framholder lokalpolitikeren.

Ikke bare for folk med fet lommebok

I stedet for å tilrettelegge kun for de med fet lommebok, kunne regjeringen tilrettelagt for allmennheten, de mykeste trafikantene på sjøen, badegjester, fritidsfiskere og kajakkpadlere, mener Knibe Kroglund.

"Det er fullt mulig for håndverkere å tjene penger på bygg som ligger utenfor 100-meters beltet, og det er fullt mulig å drive bærekraftig turisme. I tillegg er en stopp i den massive utbyggingsiveren tvingende nødvendig for artsmangfoldet og havets økosystem.

Den kampen som har vært mellom høyresiden og venstresiden lokalt er nå blitt en nasjonal kamp. Når Linda Hofstad Helleland legger inn støtet for å bygge ned strandsonen der jeg bor, legger jeg inn støtet for fri ferdsel og ivaretakelse av kystnaturen til fordel for alle – for alltid", skriver hun.