Røstene som er betenkt over den sterke utbyggingstakten av hytter i de sentrale hyttekommunene i Innlandet har blitt kraftigere den seinere tid. Dette gjenspeiles nå også i GDs ferske meningsmåling. Folk bosatt i Lillehammer, Øyer og Gausdal er mest skeptisk. Blant innbyggerne her vil 69 prosent bremse utbyggingen. I Midt- og Nord-Gudbrandsdalen er antall skeptikere i undersøkelsen 52 prosent, skriver GD.

Hva er samfunnsinteressene?

I tillegg til nye hyttefelt arbeides det flere steder i de aktuelle hyttekommunene med fortetting av eksisterende hytteområder. Dette skjer ofte mot protester fra etablerte hytteeiere i de aktuelle områdene. Denne misnøyen fanges naturlig nok ikke opp i undersøkelsen.

GD har etter målingen intervjuet ordførerne i de største hyttekommunene. Flertallet er innstilt på fortsatt utbygging. 

Avisas egen kommentator, Jostein Hærnes, påpeker at regionen nå må ta seg tid til å finne ut av hva samfunnsinteressene i hyttebyggingen «egentlig består av, og vi må ta på alvor kritikken om at en for liten del av verdiskapingen blir liggende igjen lokalt».

Hva med bærekraften?

Han viser til at byggesaksbehandlerne i hyttekommuner sitter med arbeid opp over ørene, samtidig som folk på nabokontoret klør seg i hodet; kapasiteten på viktig infrastruktur er ikke stor nok. 

«Antallet fritidsinnbyggere har blitt så høyt at vannforsyningen ikke lenger er god nok. Samtidig er ikke avløpsnettene dimensjonert for trafikktoppene. Rørene i bakken er rett og slett ikke grove nok for så mange samtidige morgen- og ettermiddagsstell», skriver kommentatoren. Han trekker fram situasjonen på Sjusjøen som eksempel.

«På Sjusjøen endte hytteboomen i grøfta i juni for snart to år siden. Det mangler vann, og det mangler en avklaring på hvordan ny vannforsyning skal finansieres», skriver GD og trekker fram 

Uttalelser fra allmenningsbestyrer Mathias Neraasen i Ringsaker allmenning for et par år siden. Der framholdt han at både naturen og områdene som forvaltes har godt av at kursen korrigeres.

Til dem som peker på at det er nå muligheten er her og at sjanser man slipper fra seg i dag kanskje aldri kommer igjen, gir GD denne beskjeden:

«Hvis norsk hyttebygging handler om bare en eneste bølge, er det lite av det vi har drevet med de siste åra som er bærekraftig.»