Dette skriver Agderposten på lederplass lørdag. Bakgrunnen er at regjeringen tatt til orde for en lovendring som vil gjøre det enda enklere for norske kommuner å begrense allemannsretten og gi dispensasjoner. Fylkesmannen vil få tilsvarende mindre å si. Det er en svært dårlig idé, mener avisa.

Lokalpolitikere er dårlige forvaltere

«Lokalpolitikerne har flere steder vist seg som svært dårlige forvaltere av allmennhetens rett til å bruke strandsonen. Ved å la fylkesmannen forvalte den sårbare strandsonen ville man sikret en mer enhetlig behandling», framholder avisa.

Da Agderposten ba om innsyn i dispensasjoner gitt i Grimstad og Arendal, hadde ingen av kommunene oversikt over hvor mange dispensasjoner som var gitt. Begge kommuner utmerker seg ved å ha gitt mange dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen.

«En slik grunnleggende mangel på kontroll og oversikt burde være grunn god nok til ikke å gi utvide fullmakter til kommunene når det gjelder forvaltning av strandsonen», slår avisa fast.

Båthuseiere privatiserer over en lav sko

I Grimstad har antall bygninger i strandsonen økt med 409 nye bygninger på 19 år. I Arendal står det enda verre til; I år 2000 var det 6.641 bygninger i strandsonen, mens i 2019 hadde dette økt til 8.043 bygninger, i følge Agderposten. Avisa tror fagansvarlig for byggesaksenheten i Grimstad, Thor Berg-Larsen, har kapitulert helt. 

«Til Agderposten sier han følgende om at båthuseiere planter tujahekk, plasserer grill, spisebord og blomsterkrukker foran båthuset sitt: «Det privatiserer, men vi ligger ikke i heiene og følger med hva folk gjør». 

«Og vi som levde i den villfarelse at det var nettopp det som var byggesaksavde- lingens oppgave. Ikke å «ligge i heiene», men følge med på at lovverket etterleves og allmennretten sikres», kommenterer avisa.