gjerde 5
Slike gjerder ønsker vi ikke, og nå skal de fjernes, lover avdelingsleder Knut Arne Høysveen i Øyer kommune.

Av Einar Lyngar

Strømgjerder er farlige og krever jevnlig tilsyn. Både på Sjusjøen og i Hafjell skal slike gjerder fjernes i løpet av høsten. 

Brudd på fristen gir bot

- Nå skal alle som har satt opp slike gjerder registreres, og vi sender ut pålegg om at de må fjernes innen en frist. De som ikke overholder fristen, vil få en bot på 5000 kroner, forteller avdelingsleder Knut Arne Høysveen i Øyer kommune. 

Skulle gjerdene komme opp igjen, øker boten til 20 000 kroner, rett og slett fordi dette er gjerder som er farlige. Vi kan ikke ha strømgjerder der  barn og hunder ferdes. I sommer har vi hatt et par tilfelle der sauer har satt seg fast i slike gjerder, og vi har måttet redde dem, forteller Høysveen. 

Flere strømgjerder i Birkebeinerbakken

Også bestyrer Jan Tore Hemma i Brøttum allmenning på Sjusjøen forteller at de nå vil ha et spesielt fokus på strømgjerder. I de nye feltene i Birkebeinerbakken er det kommet opp flere slike, og de hører ikke hjemme rundt hyttene.

Også i andre kommuner i hytteområdene i Gudbrandsdalen er gjerdeproblematikken i fokus. Praksis med lengde på gjerder er forskjellige i kommunene, og hytteeier plikter å sette seg inn i gjerdereglene før de setter opp et slikt. 

Gjerde
- Dette er en god løsning, mener Høysveen.

Varierende regler i Ringebu

I Ringebu er det forskjellige regler etter hvor i kommunen hytta ligger og om de er i regulert eller uregulert område. I noen tilfelle kan det også være  nok at hytteeier samarbeider med både grunneier og beitelag, forteller arealplanlegger Kenny Tran i Ringebu kommune.

I Øyer kommune er man klar over at de strenge gjerdebestemmelsene fører til at mange hytteeiere ønsker å beskytte hyttene for beitedyr som griser til. Kommunen jobber derfor med nye gjerdeforskrifter, som vil være ferdige i løpet av vinteren. 

Ikke anmeldelser i første omgang

På Sjusjøen er regelen at det er tillatt å gjerde inn 40 løpemeter. Hyttevegg kommer i tillegg og regnes ikke i de 40 meterne. Totalt kan man gjerde inn 250 kvm på Sjusjøen. Gamle eiendommer kan ha andre bestemmelser, så det er lønnsomt å ta kontakt med allmenningen der hytta de ligger, om man er usikker anbefaler Hemma.

Aksjonen mot strømgjerder starter i disse dager i Øyer kommune, men i første rekke vil vi ikke politianmelde hytteeiere som har brutt forskriftene, sier Høysveen. Han håper hyttefolk viser forståelse for at gjerdene kan være farlige. 

Kan søke

- Ved spesielle behov, slik som bratte skråninger kan derimot hytteeiere søke kommunen om å få sette opp gjerder, sier Høysveen.  Han legger til at enkelte hyttetyper har en naturlig skjerming ved inngang og ved terrasser, og at for mange kan dette være godt nok for å hindre ubudne firbeinte gjester på hytta.