På spørsmålet «Hva er viktigste grunn for utleie av hytta?» svarer den største andelen av respondentene, eller 28,3 prosent, at de leier ut hytta for å dekke løpende utgifter på fritidsboligen. 21,7 prosent, eller den nest største gruppen, oppgir at «ekstrainntekt» er hovedårsaken til utleie. Dette er en økning på henholdsvis 13,9 og 8,6 prosent fra tilsvarende undersøkelse i 2022.

Country Manager for utleieplattformen landfolk.com i Norge, Johanne Rosness, merker at økonomi blir en stadig viktigere faktor for hytteeiere som velger å leie ut.

– Mange har store hyttelån, og dermed gjør en høy og vedvarende rente og beskatning på hytter det stadig dyrere å eie hytter i Norge. Mange ser seg derfor nødt til å leie ut hytta for å dekke løpende utgifter på kostbare fritidsboliger. Flere enn tidligere ser også behovet for å «spe på inntekten» ved å leie ut sine hytter, forteller Rosness.

For mange hytter

Ifølge SSB finnes det rundt 448 800 hytter i Norge i dag, og de siste fem årene er det i gjennomsnitt satt opp 5 500 nye hytter i året. Det er kommunene Ringsaker, Trysil og Hol som ligger på hyttetoppen i Norge, mens Hvaler kommune har flest fritidsbygg per kvadratkilometer.

I undersøkelsen til landfolk.com svarer 40 prosent av befolkningen at de bor i en husstand som eier hytte. Over halvparten av disse hytteeierne, eller hele 51,5 prosent, innrømmer at de bruker hytta mindre enn de skulle ønsket. Disse tallene har ikke endret seg de siste to årene, forteller Johanne Rosness.

– Ifølge undersøkelsen benytter godt over halvparten, ca. 56,2 prosent av norske hytteeiere, sine hytter mindre enn 7 uker i året. At en gjennomsnittshytte står tom nærmere 45 uker i året vitner om dårlig ressursutnyttelse. Det er et paradoks at hyttene benyttes så lite, samtidig som det bygges ut nye hytteområder i urørt natur i Norge i dag, sier Johanne Rosness.

78 pst har ikke leid ut tidligere

I undersøkelsen oppgir 78 prosent av hytteeiere at de aldri tidligere har leid ut sin hytte. Rosness ønsker seg nå politikerne på banen for å sikre bedre tilrettelegging for mer utleie av hytter. 

– Utleie av privathytter er fortsatt en mulighet alt for få benytter seg av. Skal vi kunne motivere flere til å leie ut, må vi tilrettelegge med økonomiske og praktiske insentiver så som lavere skatt på utleie, bedre tilrettelegging i hyttekommunene, eller praktiske tilpasninger som gjør det enklere å leie ut hytter. Dette vil både kunne avlaste hytteeiere med stram økonomi, men mest av alt redusere behovet for nye hyttefelt og dermed skape en mer bærekraftig utvikling av norsk hytteliv framover, avslutter Country Manager for utleieplattformen landfolk.com i Norge, Johanne Rosness.