Eirik Gullvåg fra Kristiansand var en av dem som ønsket seg på tur, forteller Fædrelandsvennen. Gullvåg er også administrator av Facebook-gruppa for området.

Før de skulle dra, kom en advarsel fra en innbygger i Valle. Via jobben sin hadde han tilgang til et system som viste siste registrering av merkede villrein. Han anmodet derfor om at man ikke la ut på tur i dette området.

Turen ble dermed avlyst.

Skikkelig bråk ble det først et par uker einere. Da kunne nemlig også allmennheten sjekke hvor GPS-merket villrein hadde oppholdt seg. Det gjorde også Eirik Gullvåg. Han mente å se at reinsdyrflokken ikke var så nær turmålet som beboeren hadde hevdet - og reagerte.

Han mener påsketuren ble avlyst på feil grunnlag.

- Det at én enkelt person klarer å ødelegge så mye for så mange med uriktige opplysninger er utilgivelig. Folk har sovet dårlig som et resultat av dette, hevder Gullvåg.

Innbyggeren på sin side kommer ikke til orde i gruppa lenger. Han er nemlig kastet ut, utestengt for alltid, ifølge Gullvåg.

Gullvåg skriver i FB-gruppa at reinen var rundt 10 kilometer fra turmålet den dagen de skulle vært ute. Han som ga advarselen mente de kunne komme langt nærmere, ut fra dataene han så fra et par dager tidligere.

«Varsleren» ønsker ikke å si noe mer om saken, når Fædrelandsvennen spør. Han mener fortsatt det var hans ansvar å si ifra når han hadde opplysninger om hvor villreinen befant seg.

Heller ikke Gullvåg ønsker å uttale seg mer til Fædrelandsvennen. Han anser seg som ferdig med saken.