På Frøya i Trøndelag har et lokasjonsbasert SMS-system vært brukt siden 2018. Under koronakrisen har det vært brukt tre ganger, forteller ordfører Kristin Furunes Strømskag til Adresseavisen. Blant annet er hytteeiere blitt minnet om forbudet mot å overnatte på hytta.

Fikk sms da han passerte kommunegrensa

Aftenposten forteller at en bilist på vei mellom Oslo og Hønefoss fikk sms-varsel på telefonen sin i det han passerte kommunegrensa til Hole. Her ble han gjort oppmerksom på at det var forbudt å overnatte på hytta. Imidlertid var han på dagstur til Hallingdal for å besøke sin smitteutsatte datter.
 
Han gir overfor avisa uttrykk for at han ble forbløffet over å bli klar over at bevegelsene hans ble overvåket på denne måten. Ordføreren i Hole, Syver Leivestad, bekrefter overfor Aftenposten at de har anskaffet et system for befolkningsvarsling, i dagens situasjon for å varsle hytteeiere. Overvåkningen viser seg å være fullt lovlig i og med at dataene er anonymisert.

Mange kommer til å få melding

Gjennom påskehelgen kommer en rekke hytteeiere som legger ut på tur til hytta, til å få melding fra sin hyttekommune om å ikke glemme overnattingsforbudet. Sandefjord, Færder og Oppdal er blant mange kommuner som kommer til å følge med på at hyttefolk overholder bestemmelsene. 
 
Ordfører Geir-Arild Espnes i Oppdal hadde kontakt med Hemsedal for å høre deres erfaringer før formannskapet nylig vedtok å ta investeringen. Til Adresseavisen sier han at det er viktig for kommunen å ha et slikt system for beredskapens skyld. Oppdal har i underkant av 4000 hytter.  Systemet setter kommunen i stand til å varsle  personer innenfor et gitt geografisk område.
 
Han skryter for øvrig av hyttebeboerne i Oppdal. De er eksemplariske. De aller fleste forholder seg til de nasjonale og de lokale reglene, sier han til Adressa.