Studien sammenlignet to nasjonale spørreundersøkelser gjennomført av foreldre til barn og unge i alderen 6-19 år – den første i januar 2021 under pandemien og den andre i mai 2023 etter pandemien. Resultatene ble også sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 2013. Alle aktivitetene som ble vurdert, viste en nedgang i bruken av naturen.

Bekymringsfull trend

Vegard Gundersen, forsker ved NINA, påpeker at det er bekymringsfullt at trenden går nedover. Han understreker at naturen er avgjørende for barns fysiske og mentale helse og bidrar til utvikling av ferdigheter og kreativitet. Han legger spesiell vekt på nærkontakt med naturen, da dette bygger respekt og et ønske om å bevare naturen senere i livet.

Selv om 75% av barna fremdeles leker utendørs regelmessig, viser undersøkelsen at ukentlig deltakelse i utendørsaktiviteter har gått ned fra 2013 til 2023. Gundersen nevner at fri lek uten voksne til stede har blitt redusert, mens tilrettelagte områder i nærmiljøet og organiserte aktiviteter i økende grad tar over.

Lek vanskeligere i hverdagen

Pandemien førte til betydelige endringer i barns fritidsvaner, med økt skjermtid og mindre tid med venner. Selv om bruken av naturen har normalisert seg noe etter pandemien, har den langsiktige trenden med mindre tid i naturen blitt forsterket.

Foreldrene rapporterte større hindringer for barnas naturopplevelser i 2023 enn i 2013. Tidsklemme på grunn av skolearbeid og fritidsaktiviteter, økt skjermbruk og flere inneaktiviteter ble nevnt som de viktigste barrierene.

Selv om foreldrene fortsatt er motiverte for barnas utelek, mener Gundersen at dagens samfunnsstruktur medfører utfordringer for å integrere naturopplevelser i barnas hverdag. Studien ble finansiert av Friluftsrådenes Landsforbund med støtte fra Miljødirektoratet og utført av Kantar (tidligere TNS Gallup).

Kilde: nina.no