Og en annen representant la til at hvis de la seg flate, ville det ikke bli mye igjen av lokaldemokratiet.

Nå er det blitt juli, og saken som var blitt tilbakesendt fra Fylkesmannen i Vestfold, er blitt oversendt til kollegaen i Østfold, som opplyser at etaten har svært mye å gjøre.

I et brev til Tjøme kommune blir det opplyst at behandlingstida blir på cirka tjue uker.

Da er det nesten jul.

Søknaden om brygga, i tillegg til noen andre tiltak, ble sendt den 28. november.

Hva med lokalkunnskapen, spurte en av kommunepolitikerne i aprilmøtet?