Sammen med ektefellen kjøpte hun den lang tid tilbake for å bygge hytte der. Da Tromsø innførte eiendomsskatt en gang på 1980-tallet, har Lorence betalt skatten hver eneste år fram til nå. Men nylig oppdaget hun sammen med sine nærmeste at eiendommen har status som friområde i Tromsøs planverk, forteller avisa Nordlys.

I alle de år har hun vært sikker på at eiendommen kunne bebygges. Når den nå viser seg å ha vært avsatt til friareal skal den i hvert fall ikke skattlegges. Tromsø kommune har derfor tilbakebetalt 15.000 kroner av innbetalt eiendomsskatt. Nå undersøkes det om hun har krav på mer i tilbakebetaling.

Kommunen jobber med å komme til bunns i saken. I de dokumenter man har funnet fram, har eiendommen hele tida vært registrert som friareal. 

- Jeg som nå er godt ut i 90-årene, har vært så naiv at jeg har regnet med at Tromsø kommune har hatt full oversikt og at utlignet eiendomsskatt derfor har vært riktig hele tiden, skriver Sørensen i brev til eiendomsskattekontoret.

På vegne av tomteeieren uttaler Trond Johnsen til avisa at Sørensen nå kommer til å kreve at kommunen kjøper eiendommen. Han viser til attomta nå i praksis er helt verdiløs for eieren.