Huset ble for kort tid siden lagt ut på Finn under rubrikken "hytte", først uten, og så med ordet "boplikt" i overskriften.

Eiendommen på halvannet mål har 30 meter strandlinje og to store brygger. Huset er fra 1950.

I annonsen kan vi lese at dette er en mulighet av de sjeldne, for det er ikke mange slike strandeiendommer til salgs.

Prisen er satt til 15,5 millioner kroner, noe som vil bety rekord for en boplikteiendom på Tjøme.

Mange runder i systemet

Eierne har forsøkt å selge huset mange ganger, og for å kunne få en høyest mulig pris, har de ønsket å få omgjort eiendommen fra hus til hytte, uten boplikt. Gjennom mange runder i det politiske systemet på Tjøme, og hos Fylkesmannen i Vestfold, har det endt med tommelen ned hver gang.

Boplikten blir trolig neppe opphevet

Da den blå-blå regjeringen tiltrådte, var det grunn for optimisme blant bopliktmotstanderne. Men støttepartiene ville ikke være med på å fjerne boplikten.

Heller ikke en kommunesammenslåing med Nøtterøy, synes å fjerne boplikten i den nåværende Tjøme kommune med det første. Forhandlingene som er ført, konkluderer med at boplikten skal beholdes.

Her kan du lese én av de mange artiklene vi tidligere har skrevet om Lilleskagveien 94, der eierne argumenterer for hvorfor eiendommen bør bli fritatt for boplikten.

Og for deg som har noe færre millioner til disposisjon - les om rimeligere strandeiendommer til salgs akkurat nå.